Ban chỉ đạo NTM huyện thẩm tra lần 2 kết quả xây dựng nông thôn mới xã Quang Sơn.

Chiều ngày 25/9/2019, Ban chỉ đạo NTM huyện Đô Lương đã tổ chức về thẩm tra lần 2 kết quả xây dựng nông thôn mới xã Quang Sơn. Đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc.

2

Toàn cảnh hội nghị.

Quang Sơn là  xã vùng hạ huyện, điều kiện tự nhiên và đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, nhưng trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Quang Sơn đã  nỗ lực đầu tư các nguồn lực để xây dựng các tiêu chí nông thôn mới.

1

Hội đồng thẩm định kiểm tra trường mầm non Quang Sơn.

Tính đến thời điểm này, xã đã vận động nhân dân hiến hàng chục ngàn m2 đất, huy động hàng trăm ngàn ngày công lao động, đầu tư hơn 225,7tỷ đồng xây dựng các công trình phúc lợi, xây dựng bê tông và rải cấp phối hơn 20km đường giao thông nông thôn, bê tông gần 12 km kênh mương thủy lợi, xây dựng thiết chế văn hóa thể thao đồng bộ, trường tiểu học đạt trường chuẩn quốc gia, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.

3

Trạm y tế xã Quang Sơn.

 Qua kiểm tra lần 1 vào tháng 5/2019 xã Quang Sơn chỉ mới đạt được 16/19 tiêu chí, từ đó đến nay, xã đã tập trung thực hiện 3 tiêu chí còn lại là văn hóa và cơ sở vật chất văn hóa, trường học đã được tập trung thực hiện hoàn thành và hiện tại xã đã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Thành – phó chủ tịch UBND huyện đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ và nhân dân xã Quang Sơn.  Đồng thời yêu cầu xã tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục tồn tại, bổ sung hoàn thiện, làm tốt công tác vệ sinh môi trường, huy động sự vào cuộc của toàn thể đoàn thể, cán bộ và nhân dân, tập trung xây hoàn thiện vững chắc các tiêu chí đã đạt được, hoàn thiện bộ hồ sơ đảm bảo ngắn gọn, đầy đủ, chính xác./..