Ban chỉ đạo NTM huyện thẩm tra kết quả xây dựng nông thôn mới xã Nam Sơn.

Chiều ngày 15/5/2019, Ban chỉ đạo NTM huyện Đô Lương đã thẩm tra kết quả xây dựng nông thôn mới xã Nam Sơn. Đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc.

a1

Toàn cảnh buổi làm việc

Trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Nam Sơn đã nỗ lực phấn đấu phát huy nội lực, tranh thủ nguồn hỗ trợ để xây dựng các tiêu chí nông thôn mới. Trong hơn 6 năm qua, xã đã huy động đầu tư hơn 34,3 tỷ đồng xây dựng các công trình phúc lợi, xây dựng bê tông và rải cấp phối hơn 26 km đường giao thông nông thôn, bê tông hóa gần 7 km kênh mương thủy lợi, xây dựng nhà văn hóa xã đa chức năng, 7/9 xóm có nhà văn hóa mới đảm bảo tiêu chí đề ra.

Tính đến năm 2018 thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 30 triệu đồng/năm. Tính đến quý 1/2019, xã đạt 15/19 tiêu chí, 4 tiêu chí còn lại đang được tập trung hoàn thành, phấn đấu đến cuối năm về đích nông thôn mới theo kế hoạch của huyện đề ra.

a2

Đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện kết luận tại hội nghị. Ảnh: Sỹ Bắc

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ và nhân dân xã Nam Sơn, đặc biệt là đã phát huy sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân trong xây dựng nông thôn mới. Đồng chí yêu cầu xã Nam Sơn tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục tồn tại hạn chế, huy động sự vào cuộc của toàn thể đoàn thể, cán bộ và nhân dân, tập trung xây dựng các tiêu chí còn lại, hoàn thiện vững chắc các tiêu chí đã đạt được, làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá, các biển quy hoạch, bộ tiêu chí, hoàn thiện hồ sơ đảm bảo ngắn gọn, đầy đủ, chính xác.

Sỹ Bắc