Ban chỉ đạo NTM huyện thẩm tra kết quả xây dựng nông thôn mới xã Bắc Sơn.

Chiều 17/5, Ban chỉ đạo NTM huyện Đô Lương đã tổ chức về thẩm tra kết quả xây dựng nông thôn mới xã Bắc Sơn. Đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc.

111

Ban chỉ đạo NTM huyện thẩm tra kết quả xây dựng nông thôn mới xã Bắc Sơn.

Xác định được tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Bắc Sơn đã luôn nỗ lực phấn đấu phát huy mọi nguồn  lực để xây dựng các tiêu chí nông thôn mới. Từ đầu năm 2019 đến nay, xã đã huy động đầu tư hơn 74 tỷ đồng xây dựng các công trình phúc lợi, bê tông được 6 km đường giao thông nông thôn, 7 km kênh mương thủy lợi, xây dựng nhà văn hóa đa chức năng xã, 8/8 xóm có nhà văn hóa, 2 cấp học đạt trường chuẩn quốc gia, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.

333

Lãnh đạo xã Bắc Sơn phát biểu tại hội nghị.

Đến nay xã Bắc Sơn đạt 17/19 tiêu chí, 2 tiêu chí còn lại là văn hóa và cơ sở vật chất văn hóa đang được tập trung hoàn thành phấn đấu đến cuối năm về đích nông thôn mới theo đúng lộ trình của huyện đề ra.

3333

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ và nhân dân xã Bắc Sơn. Ảnh: Hoàng Phi

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ và nhân dân xã Bắc Sơn. Đồng thời yêu cầu xã tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục tồn tại hạn chế, huy động sự vào cuộc của toàn thể đoàn thể, cán bộ và nhân dân, tập trung xây dựng các tiêu chí còn lại, hoàn thiện vững chắc các tiêu chí đã đạt được, khẩn trương hoàn thành thủ tục để xây dựng trụ sở làm việc của xã, xây dựng sân vận động trung tâm xã; Hoàn thiện các công trình ở cơ sở xóm và hoàn thành bộ hồ sơ đảm bảo ngắn gọn, đầy đủ, chính xác./..

Sỹ Bắc