Ban chỉ đạo huyện Đô Lương: Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới của xã Đà Sơn

Chiều ngày 17/3/2016, Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Đô Lương đã về kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới của xã Đà Sơn.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Minh Hạnh trưởng ban tuyên giáo Huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Công Châu – Phó chủ tịch UBND huyện – Phó ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện chủ trì buổi làm việc. Hội nghị đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục để thực hiện có hiệu quả lộ trình xây dựng nông thôn mới Đà Sơn.

%image_alt%
Toàn cảnh buổi làm việc

Trong những năm qua, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể đã tích cực vận động nhân dân cùng chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới. Tính đến thời điểm này, cả xã đã huy động đầu tư trên 41 tỷ đồng xây dựng các công trình phúc lợi, trong đó vốn dân góp gần 17,4 tỷ đồng, hiện tại đã xây dựng được nhà văn hóa đa chức năng xã, làm hơn 14 km đường bê tông nông thôn cấp A và đường giao thông nội đồng, cùng một số công trình giao thông thủy lợi khác. Bên cạnh đó còn vận động nhân dân hiến hàng ngàn m2 đất và hàng trăm ngàn ngày công lao động. Tuy niên, đến thời điểm hiện tại, xã mới đạt 12/19 tiêu chí. Các tiêu chí còn lại chưa đạt bao gồm: Giao thông, điện nông thôn, cơ sở vật chất văn hoá, hộ nghèo, giáo dục, văn hóa, hệ thống chính trị. Trong năm 2016,xã phấn đấu hoàn thành các tiêu chí kể trên để về đích NTM theo kế hoạch đề ra.

%image_alt%
Đồng chí Nguyễn Công Châu – Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Công Châu – Phó chủ tịch UBND huyện đã chỉ ra những hạn chế đó là xã Đà Sơn chưa phát huy lợi thế xã ven thị, việc chỉ đạo thiếu quyết liệt, nên số tiêu chí đạt được còn quá thấp so với bình quân chung của toàn huyện, chưa đảm bảo tiến độ đề ra. Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền xã cần phải tập trung thực hiện đạt được các tiêu chí còn lại. Huy động được sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể và nhân dân, từng thành viên ban chỉ đạo và các đoàn thể tập trung thực hiện có hiệu quả trách nhiệm của mình, phấn đấu đến hết năm 2016 xã hoàn thành các tiêu chí để về đích nông thôn mới theo kế hoạch đề ra.

 Sỹ Bắc
Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt