Ban chỉ đạo giải tỏa hành lang ATGT huyện đi kiểm tra các tuyến đường trên địa bàn toàn huyện

Sáng 10/8/ 2020,  Ban chỉ đạo ATGT đã đi kiểm tra các xã thực hiện việc giải tỏa hành lang ATGT theo kế hoạch 136 của UBND tỉnh và kế hoạch 48 của UBND huyện Đô Lương.

2

Xã Trù Sơn tổ chức giải tỏa hành lang ATGT. Ảnh Hồng Sơn

Qua kiểm tra tại các xã nằm trên quốc lộ 15A gồm Lạc Sơn, Đà Sơn, Xuân Sơn, Minh Sơn và Nhân Sơn . Qua kiểm tra, các xã đã làm tốt việc giải tỏa hành lang ATGT, tháo dỡ các biển hiệu, hàng hóa kinh doanh buôn bán vi phạm hành lang ATGT.

Tại tỉnh lộ 533 đoàn đã kiểm  tra và biểu dương Ban ATGT xã Trù Sơn đã thực hiện nghiêm túc kế hoạch 48 của UBND huyện, đã giải tỏa các ky ốt và biển quảng cáo lấn chiếm lòng lề đường được quần chúng nhân dân đồng tình cao. Riêng tại tuyến đường Khuôn Đại Sơn, đoàn kiểm tra đã nhắc nhở các xã chưa triển khai kế hoạch giải tỏa hành lang ATGT theo kế hoạch của huyện.

55

Các xã thị trên địa bàn huyện Đô Lương tổ chức giải tỏa hành lang ATGT.

Sau 1 tuần ra quân giải tỏa ATGT, đến thời điểm này về cơ bản các xã đã thực hiện nghiêm kế hoạch giải tỏa hành lang ATGT UBND huyện. Tuy nhiên qua kiểm tra,  Ban chỉ đạo ATGT huyện đã nhắc nhở một số xã cần thực hiện nghiêm túc,  đồng thời duy trì thường xuyên để đảm bảo đường thông hè thoáng nhằm đảm bảo an toàn.

                                                                                     Hồng Sơn