Ban chỉ đạo Đại hội huyện duyệt công tác chuẩn bị Đại hội điểm Đảng bộ xã Bồi Sơn

Chiều ngày 11/3/2020, Ban chỉ đạo Đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở huyện đã tổ chức hội nghị duyệt nội dung Đại hội điểm Đảng bộ xã Bồi Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Minh Giang – Phó thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

11

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại hội nghị, Đảng ủy xã Bồi Sơn đã báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025. Sau khi hoàn thành Đại hội các chi bộ. Đảng ủy xã đã tiến hành thực hiện và hoàn thành dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm, đề án nhân sự trình tại Đại hội. Các nội dung công việc từ tuyên truyền, khánh tiết, phục vụ, an ninh trật tự được tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy.

22

Đồng chí Hoàng Văn Hiệp phát biểu tại buổi làm việc

Theo kế hoạch, Đại hội Đảng bộ xã Bồi Sơn sẽ tổ chức Đại hội trù bị vào chiều ngày 24/3/2020; đại hội chính thức sẽ tổ chức vào ngày 25/3/2020. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý làm rõ các nội dung các văn kiện, báo cáo chính trị, công tác nhân sự; đề ra giải pháp tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội điểm . Bên cạnh đó chỉ ra một số điểm cần chỉnh sửa của dự thảo báo cáo chính trị, một số kết quả, chỉ tiêu chưa phù hợp với tình thực tế chúng của huyện và địa phương. Mục tiêu, phương hướng nhiệm kì tới cần có bước đột phá mới.

33

Đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư  thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội điểm đảng bộ xã theo kế hoạch. Đề nghị BTV Đảng ủy xã nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia của các đại biểu. Để Đại hội điểm được tổ chức thành công, đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu đề ra, đồng chí yêu cầu xã Bồi Sơn  phải tổ chức thực hiện đảm bảo đúng  các quy trình, nguyên tắc, điều lệ Đảng, quy chế bầu cử trong Đảng. Xây dựng, hoàn thiện báo cáo chính trị  bám sát các chỉ tiêu của huyện đã hướng dẫn, cũng như chủ đề của Đại hội.

Sỹ Bắc