Ban chỉ đạo bầu cử huyện kiểm tra công tác chỉ đạo bầu cử ở các xã, Thị trấn.

Sáng ngày 7/5, Ban chỉ đạo bầu cử huyện kiểm tra công tác chỉ đạo bầu cử ở các xã, Thị trấn. Tham  gia đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Đình Khương – Trưởng ban tổ chức huyện ủy, Nguyễn Công Châu – Phó chủ tịch HĐND huyện.

Đoàn công tác kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri và các ứng cử viên.

Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đoàn công tác đã về kiểm tra tại 2 xã Nam Sơn và xã Bắc Sơn.

Qua kiểm tra tại 2 xã cho thấy, việc chuẩn bị cho bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được các xã thực hiện tốt từ công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân, việc tổ chức triển khai công tác bầu cử và cơ sở vật chất  đảm bảo cho ngày bầu cử thành công tốt đẹp.

Các điểm bỏ phiếu được chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Đến nay, ở các điểm bỏ phiếu đã niêm yết danh sách cử tri, danh sách các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Việc trang trí ở các điểm bỏ phiếu cũng đã cơ bản hoàn thành, các xã đang triển khai tiếp xúc cử tri với những người ứng cử bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đồng chí Nguyễn Đình Khương – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức huyện ủy thay mặt đoàn kiểm tra đánh giá kết quả công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Nam Sơn. Ảnh: Hữu Hoàn.

Sau khi kiểm tra,  đồng chí Nguyễn Đình Khương – Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban tổ chức huyện ủy chỉ đạo bầu cử huyện đã yêu cầu ban chỉ đạo bầu cử các xã, thị trấn tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, trang trí các điểm bỏ phiếu, rà soát danh sách các cử tri đảm bảo chính xác, kiểm tra hệ thống hòm phiếu đảm bảo cho việc bỏ phiếu thuận lợi theo quy định, đảm bảo công tác an ninh trật tự an toàn xã hội. Đồng thời theo dõi vận động cử tri tham gia bỏ phiếu đầy đủ vào ngày 23/5/2021 thực sự là ngày hội toàn dân.

Hữu Hoàn