Ban chấp hành huyện ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm

Chiều ngày 11/10, BCH huyện ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018.

a1

Các đại biểu tham dự

Kết quả nổi bật đó là: Toàn huyện huy động được 167 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, thu hút các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Đô Lương đạt kết quả cao, một số dự án có nguồn vốn lớn, tổng thu ngân sách ước đạt 1600 tỷ đồng, đạt 78% ngân sách huyện giao.

a2

Đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng

Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, trong đó giáo dục tiếp tục chuyển biến vững chắc và đạt kết quả cao; tổ chức tốt các lễ hội phục vụ nhân dân và làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt là hỗ trợ các gia đình nghèo và các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. An ninh trật tự được giữ vững.

a3

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đã làm tốt công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức và ổn định chính trị. 9 tháng đầu năm, đã kết nạp 202 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu năm 2018. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát và xử lý kỷ luật đối với các tổ chức Đảng và đảng viên. Đã kiểm tra 98 đảng viên, 17 tổ chức Đảng; giám sát 46 đảng viên và 6 tổ chức. Các ban ngành, đoàn thể hoạt động có hiệu quả.

a4

Các đại biểu tham luận ý kiến tại hội nghị

Các đại biểu đã thảo luận, nêu rõ những vấn đề tồn tại như: tiến độ xây dựng nông thôn mới vẫn còn chậm, một số xã chỉ đạo thiếu quyết liệt. Công tác vệ sinh môi trường, rác thải ở một số xã chưa được quan tâm, chất lượng sinh hoạt một số Đảng bộ, chi bộ chưa có chuyển biến tích cực.

a6

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư huyện ủy kết luận tại hội nghị. Ảnh: Hữu Hoàn

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư huyện ủy yêu cầu các đồng chí trong ban chấp hành, các đảng bộ và chính quyền các xã tập trung làm tốt công tác kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng và thu hút đầu tư. Tập trung thu hút đầu tư các dự án lớn, tăng cường kiểm tra thực hiện và xử lý vi phạm theo chỉ thị 17 của BTV Tỉnh ủy và chỉ thị 26 của Thủ tướng chính phủ, quan tâm công tác an sinh xã hội và đảm bảo an ninh trật tự.

Hữu Hoàn