Ban chấp hành huyện ủy Đô lương: tổng kết nhiệm vụ năm 2009 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2010

Sáng ngày 18/10/2009, ban chấp hành huyện ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năn 2009 và triển khai nhiệm vụ năm 2010.

Hội nghị ban chấp hành đảng bộ đô lương tổng kết năm 2009


Năm 2009 do nhiều ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, thiên tai phức tạp nhưng với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, sự phối hợp của các ban ngành và nỗ lực của nhân dân nên kinh tế, xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đều đạt và vượt chỉ tiêu.

Về tổng sản lượng lương thực đạt 89,760 tấn về công nghiệp, tiểu thủ, xây dựng cơ bản đạt kết quả cao, đến tháng 11/2009 đã thu hút được 171 dự án, tổng mức đầu tư 136 tỷ đồng, các công trình phát triển dân sinh, kinh tế được tập trung chủ đạo thi công đưa tổng giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng cơ bản đạt 1,022 tỷ đồng, dịch vụ thương mại đạt 1,172 tỷ đồng, thu ngân sách đạt 77,6 tỷ đồng, tổng giá trị sản xuất và thu nhập khách ước đạt 3,100 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế 17,96%.

Bà con nông dân thu hoạch lúa
Giao thông nông thôn được chú trọng


Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, công tác giáo dục phát triển vững chắc, tỷ lệ học sinh giỏi ngày càng tăng, 746 em đỗ vào các trường đại học, 718 em đỗ vào các trường cao đẳng, 31/33 xã, thị được công nhận chuẩn quốc gia về y tế, công rác chính sách xã hội được quan tâm thực hiện tốt.

Hệ thống giáo dục được quan tâm                                                                                    Ảnh: T.Hải


Tình hình tư tưởng của đại bộ phận nhân dân ổn định, phong trào đền ơn đáp nghĩa , từ thiện nhân đạo được đẩy mạnh và đem lại hiệu quả cao. Nhiệm vụ 2010 trước mắt tập trung chỉ đạo sản xuất vụ xuân đảm bảo an toàn, nắm vững và xử lý kịp thời tình hình ở cơ sở, quan tâm hỗ trợ, đầu tư cho nông nghiệp nông thôn, ưu tiên các công trình xây dựng công trình trọng điểm. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng, Mừng xuân Canh Dậu và đại hội Đảng các cấp.

Hữu Hoàn