Ban chấp hành Đảng bộ huyện tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Sáng ngày 14/12, ban chấp hành Đảng bộ huyện tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Các đồng chí thường trực huyện ủy đã chủ trì hội nghị.

Năm 2017, tổng giá trị sản xuất ước đạt 14.200 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2016. Về xây dựng nông thôn mới, đã tập trung chỉ đạo các xã thực hiện các tiêu chí. Làm mới 20 nhà văn hóa xóm, xây dựng và đưa vào sử dụng 5 trụ sở UBND xã. Khởi công xây dựng 2 nhà văn hóa xã. Toàn huyện tăng thêm 30 tiêu chí so với năm 2016. Khởi công xây dựng nhà máy may Minh Anh và xúc tiến một số dự án khác, phê duyệt kết quả đấu thấu 20 dự án thuộc thẩm quyền UBND huyện với gần 110 tỷ đồng.

4

Đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư, chủ tịch HĐND huyện báo cáo kết quả xây dựng Đảng năm 2017

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 4.305 hộ. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt gần 209 tỷ đồng. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, trong đó giáo dục tiếp tục phát triển vững chắc, có 36 em đạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia, 217 em đạt học sinh giỏi tỉnh. Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và quan tâm hỗ trợ các gia đình nghèo, giải quyết việc làm cho 3.500 người.Công tác Quốc phòng an ninh được giữ vững, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện cho lực lượng vũ trang. Đấu tranh làm rõ 50 vụ, 96 đối tượng, phát hiện bắt giữ 29 vụ, 37 đối tượng buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt 35 vụ, 125 đối tượng đánh bạc.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đã làm tốt công tác tuyên truyền các Nghị quyết đại hội Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12. Ban thường vụ huyện ủy đã gợi ý kiểm điểm 13 tập thể, 36 cá nhân, tổ chức tốt mô hình bí thư kiêm xóm trưởng, kết nạp 199 Đảng viên mới. Kiểm tra 141 tổ chức, 403 Đảng viên, xử lý kỷ luật 115 cán bộ Đảng viên.

1

Các đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị đã nêu rõ những tồn tại đó là: Công tác chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng các mô hình kinh tế trong sản xuất Nông nghiệp còn nhỏ lẻ; tiến độ triển khai thực hiện một số dự án đầu tư còn chậm, tiến độ xây dựng nông thôn mới còn chậm so với kế hoạch đề ra.

Phương hướng nhiệm vụ trong năm 2018, Đô Lương phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 12 %. Giải quyết việc làm cho 3.600 người, nắm bắt và xử lý kịp thời tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, phấn đấu kết nạp mới 200 Đảng viên.

Các đại biểu đã tham gia đóng góp các ý kiến đánh giá những kết quả đã làm được, những vấn đề tồn tại trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, phát triển kinh tế xã hội và công tác xây dựng Đảng.

2

Đồng chí Bí thư huyện ủy kết luận tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Phi

Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Hồng Phúc – tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy đánh giá cao những kết quả đã đạt được của năm 2017 trên lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, thu hút các dự án đầu tư, công tác giúp đỡ hỗ trợ người nghèo. Đồng chí yêu cầu năm 2018, các ban ngành tập trung thực hiện tốt công tác phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt chỉ thị 05 gắn với việc Nghị quyết trung ương 4 khóa XII. Quan tâm chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu

Hữu Hoàn