Ban chấp hành Đảng bộ huyện tổng kết côn g tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Sáng ngày 18/12, Ban chấp hành Đảng bộ huyện tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng Chí Ngọc Kim Nam, Tỉnh uỷ viên – Bí thư huyện uỷ đã chủ trì hội nghị.

Năm 2019, ban chấp hành huyện uỷ đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực.  Kết quả nổi bật của năm 2019, đã làm tốt công tác tuyên truyền các nghị quyết, Chỉ thị và các chủ trương của Đảng, ban hành và thực hiện có hiệu quả quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Làm tốt công tác đấu tranh với các luận điệu sai trái thù địch, nắm bắt dư luận xã hội và xử lý kịp thời thông tin ngay từ cơ sở,  tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

h1

Đồng Chí Ngọc Kim Nam , Tỉnh uỷ viên – Bí thư huyện uỷ đã chủ trì hội nghị.

Làm tốt công tác đề bạt, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ. Kết nạp 206 quần chúng ưu tú vào đảng. Thực hiện tốt công tác lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, UBND; tổ chức và thực hiện có hiệu quả chỉ thị 17 của tỉnh uỷ về tăng cường kỉ cương, kỉ lật trong các cơ quan hành chính. Tổ chức kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật các tập thể và cá nhân vi phạm.

Lãnh đạo hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trong việc vận động nhân dân trong việc thực hiện phong trào thực hiện nông thôn mới. Vận động nhân dân hiến hàng nghìn m2 đất, đóng góp hàng chục tỷ đồng để xây dựng NTM. Về phát triển kinh tế, tổng giá trị sản xuất ước đạt 13.223 tỷ đồng, tăng 13,7 % so với năm 2018. Thu hút đầu tư nhiều dự án lớn như: Nhà máy nước sạch tại xã Hoà Sơn, dự án khu Trung tâm thương mại kết hợp chợ truyền thống tại Yên Sơn và Thị Trấn, Trung tâm thương mại Lan Chi, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.

hhhhh

Các đại biểu tham dự hội nghị.

 Thu ngân sách đạt 307,7 tỷ đồng.  Năm 2019 đã huy động được 204 tỷ đồng cây dựng nông thôn mới. Toàn huyện đạt 577 tiêu chí nông thôn mới, tăng 35 tiêu chí so với năm 2018.

Hoạt động lĩnh vưc Văn hoá – Xã hội thu được nhiều kết quả xuất sắc; công tác thực hiện nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng an ninh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Những tồn tại đã được nêu lên đó là : Thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn còn hạn chế. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên môi trường chưa quyết liệt. Tỷ lệ người sinh con vi phạm chính sách dân số còn cao.

333

Đồng chí Lê Minh Giang Phó bí thư thường trực huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị.

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, tập trung thực hiện tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025. Phấn đấu thu ngân sách đạt 260 tỷ đồng, có thêm 4 xã đạt chuẩn NTM. Tiếp tục tập trung thu hút đầu tư trên các lĩnh vực. Kết nạp từ 200 đến 250 đảng viên mới.

Kết luận hội nghị đồng chí Ngọc Kim Nam tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện uỷ ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của các ban,ngành,đoàn thể và các uỷ viên BCH huyện uỷ trong công tác tham  mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đề ra. Đồng thời tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2020./.

Hữu Hoàn