Bãi rác thải gây ô nhiễm môi trường ở xã Ngọc Sơn

Từ vài năm nay, trên tỉnh lộ 534 đoạn giáp ranh giữa 2 xã Ngọc Sơn của huyện Đô Lương và xã Tào Sơn của huyện Anh Sơn vẫn tồn tại một bãi rác nằm ngay cạnh đường. Rác tồn tại lâu ngày chất thành đống, tràn cả ra đường, tràn xuống ruộng gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân.