Bà con Đô Lương đẩy mạnh sản xuất vụ Đông

 Để sản xuất vụ Đông kịp thời vụ, bà con nông dân huyện Đô Lương đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ gieo trồng các loại cây.

Theo kế hoạch, năm nay huyện Đô Lương gieo trồng 5.500 ha cây trồng các loại. Trong đó, cây ngô 2.100 ha, lạc 250 ha, khoai lang 473 ha, rau đậu các loại 790 ha, cây lâm nghiệp 250 ha và cá vụ 3 là 500 ha. Đến ngày 25/9, bà con nông dân các xã đã gieo trồng được 500ha ngô, 200 ha màu và 350 ha cá khoanh nuôi vụ Đông. Dự kiến đến ngày 15/10/2014, huyện Đô Lương sẽ khép kín diện tích vụ Đông.

%image_alt%

Hiện tại, có nhiều xã đang tập trung đẩy mạnh sản xuất vụ Đông như: Lưu Sơn, Trung Sơn, Thuận Sơn, Đặng Sơn…. Nhiều xã đã hoàn thành đã sản xuất vụ Đông như: Ngọc Sơn, Bắc Sơn, Hiến Sơn…. Vụ Đông năm nay, bà con nông dân đã đưa nhiều loại cây rau màu vào sản xuất như: bầu lấy ngọn, đậu cô ve, bí xanh… Cùng với việc khép kín diện tích vụ Đông, các xã đang tập trung thực hiện hoàn thành việc Dồn điền đổi thửa theo chỉ thị 08 của ban thường vụ Tỉnh ủy và tổ chức chiến dịch giao thông thủy lợi nội đồng. Đồng thời, lên kế hoạch triển khai, đầu tư các loại vật tư nông nghiệp như giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, đáp ứng nhu cầu cho nông dân sản xuất đầy đủ. Bà con nông dân ra đồng để cày bừa, lên luống, gieo trồng, bón phân các loại… để sản xuất kịp thời vụ.

Để đảm bảo vụ Đông sản xuất thắng lợi, UBND huyện yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền các xã, cùng các ban, ngành, tập làm tốt công tác kiểm tra phòng trừ sâu bệnh và khơi thông hệ thống thoát nước để bảo vệ cây vụ Đông.

Thúy Hằng