Anh Nguyễn Phùng Khởi ở xóm 7, xã Trung Sơn làm giàu từ 3 ha cây bí xanh

Việc xây dựng thành công cánh đồng bí xanh năng suất cao không chỉ đem lại thu nhập cao cho gia đình anh Nguyễn Phùng Khởi  mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế mới, hiệu quả cho người nông dân. Góp phần tạo nên những cánh đầu mẫu lớn thu nhập cao và giúp người nông dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.