Anh Nguyễn Công Chiến – Làm giàu từ 2 bàn tay trắng

Ở xã Trung Sơn, mọi người ai cũng biết và khâm phục nghị lực làm giàu của anh Nguyễn Công Chiến. Chỉ với 2 bàn tay trắng, song bằng sự cần cù chịu khó và sáng tạo trong lao động, vợ chồng anh Chiến đã xây dựng 1 trang trại chăn nuôi kết hợp trồng cây ăn quả cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Anh chiến là tấm gương nông dân làm kinh tế giỏi để mọi người học tập và noi theo.

Huy Khôi – Hồng Sơn