Anh Lê Tiến Bảy thu nhập cao từ trang trại tổng hợp

Trang trại anh Lê Tiến Bảy là mô hình VAC cho thu nhập cao đang được hội nông dân huyện Đô Lương triển khai nhân rộng. Những ngày qua, đại dịch Covid-19 khiến không ít trang trại thiệt hại nặng nề do không có đầu ra. Tuy nhiên, do tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo chất lượng sản phẩm sạch và áp dụng bán hàng qua mạng nên trang trại này vẫn ổn định sản xuất, duy trì đầu ra và nâng cao thu nhập.