Sự tích Cây Đa Buộc Trốc

Đô Lương là mảnh đất có truyền thống cách mạng với nhiều di tích lịch sử như Truông Bồn, Đền Qủa Sơn….Hiện nay tại xã Yên Sơn, cách thị trấn huyện Đô Lương gần 8 km có một di tích đang được chính quyền địa phương và nhân dân quan tâm đầu tư xây dựng. Đó là di tích Cây đa Buộc Trốc.

Lê Hoàn – Hồng Sơn