Đô Lương: Đầu tư 3 tỷ đồng xây dựng đường giao thông

Thực hiện kế hoạch chỉnh trang đô thị giai đoạn 2005 - 2010 của huyện Đô Lương. Ngay đầu năm 2009, Huyện Đô Lương đã đầu tư gần 3 tỷ đồng để mở rộng, nâng cấp và đổ nhựa hơn 2 Km đường giao thông ...

Đô Lương: Đầu tư 3 tỷ đồng xây dựng đường giao thông

Thực hiện kế hoạch chỉnh trang đô thị giai đoạn 2005 - 2010 của huyện Đô Lương. Ngay đầu năm 2009, Huyện Đô Lương đã đầu tư gần 3 tỷ đồng để mở rộng, nâng cấp và đổ nhựa hơn 2 Km đường giao thông ...

Huyện Đô Lương: Đầu tư 800 triệu đồng xây dựng nhà thi đấu thể thao

Hướng tới đại hội thể dục thể thao (TDTT) lần thứ 6, huyện Đô Lương tổ chức vào tháng 11 năm 2009. ...

Ông Lê Đình Hàm ở xã Nam Sơn tự tháo dỡ công trình ra khỏi hành lang ATG

Thực hiện quy định của luật giao thông đường bộ. Sáng ngày 7/7/2009 gia đình ông Lê Đình Hàm ở xóm 5 xã Nam Sơn đã tổ chức tự tháo dỡ công trình nằm trong hành lang ATGT ...

Huyện Đô Lương: Đầu tư 800 triệu đồng xây dựng nhà thi đấu thể thao

Hướng tới đại hội thể dục thể thao (TDTT) lần thứ 6, huyện Đô Lương tổ chức vào tháng 11 năm 2009. ...

UBND huyện sơ kết công tác điều hành chỉ đạo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009

Sáng ngày 7/7/2009, UBND huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009. ...

Ông Lê Đình Hàm ở xã Nam Sơn tự tháo dỡ công trình ra khỏi hành lang ATG

Thực hiện quy định của luật giao thông đường bộ. Sáng ngày 7/7/2009 gia đình ông Lê Đình Hàm ở xóm 5 xã Nam Sơn đã tổ chức tự tháo dỡ công trình nằm trong hành lang ATGT ...

UBND huyện sơ kết công tác điều hành chỉ đạo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009

Sáng ngày 7/7/2009, UBND huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009. ...

Đô Lương: Đầu tư 3 tỷ đồng xây dựng đường giao thông

Thực hiện kế hoạch chỉnh trang đô thị giai đoạn 2005 - 2010 của huyện Đô Lương. Ngay đầu năm 2009, Huyện Đô Lương đã đầu tư gần 3 tỷ đồng để mở rộng, nâng cấp và đổ nhựa hơn 2 Km đường giao thông ...

Đô Lương: Đầu tư 3 tỷ đồng xây dựng đường giao thông

Thực hiện kế hoạch chỉnh trang đô thị giai đoạn 2005 - 2010 của huyện Đô Lương. Ngay đầu năm 2009, Huyện Đô Lương đã đầu tư gần 3 tỷ đồng để mở rộng, nâng cấp và đổ nhựa hơn 2 Km đường giao thông ...

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt