Chương trình thời sự Đô Lương ngày 1 tháng 7 năm 2016

[video width="640" height="360" mp4="http://doluong.bna.vn/wp-content/uploads/2016/07/Doluong2016_7_1.mp4"][/video]

Chương trình thời sự Đô Lương ngày 24 tháng 06 năm 2016

[video width="640" height="360" mp4="http://bna.vn/doluong/wp-content/uploads/2016/07/Doluong2016_6_24.mp4"][/video]

Thời sự Đô Lương ngày 28/06/2016

Chương trình thời sự Đô Lương ngày 28 tháng 06 năm 2016

Thời sự Đô Lương ngày 29/06/2016

Chương trình thời sự Đô Lương ngày 29 tháng 06 năm 2016

Thời sự Đô Lương ngày 01/07/2016

[video width="640" height="360" mp4="http://bna.vn/doluong/wp-content/uploads/2016/07/Doluong2016_7_1.mp4"][/video]

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt