Đồng chí Lê Minh Giang trao huy hiệu Đảng tại xã Hồng Sơn

Sáng ngày 17/7, Đảng bộ xã Hồng Sơn đã tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 19/5/2014 cho các Đảng viên. Tới dự có đ/c Lê Minh Giang – PBT thường trực và các đồng chí trong ban tuyên giáo huyện uỷ.

Trong đợt này, Đảng bộ xã Hồng Sơn vinh dự có 6 Đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có 4 đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và 2 đồng chí được nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Đây là sự ghi nhận của Đảng về những đóng góp của các Đảng viên trong công tác xây dựng Đảng góp phần vào công cuộc giải phóng dân tộc và xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.


Được sự uỷ quyền cấp trên, đồng chí Lê Minh Giang – PBT thường trực huyện uỷ đã trao huy hiệu 50, 40 tuổi Đảng cho các Đảng viên, đồng thời phát biểu ghi nhận sự đóng góp của các Đảng viên và mong muốn các Đảng viên tiếp tục phát huy vai trò của người Đảng viên để cống hiến hết sức mình vào sự nghiệp xây dựng của Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ xã Hồng Sơn vững mạnh. Các đảng viên đã cảm ơn sự quan tâm của Đảng nhà nước và hứa sẽ luôn cố gắng phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ của người Đảng viên .

Đồng chí Lê Minh Giang – PBT Thường trực huyện ủy trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Nhân dịp này, Đảng bộ xã Hồng Sơn đã tổ chức sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2014 và ra mắt cuốn lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Hồng Sơn từ năm 1930 đến 2013.

Đài Đô Lương
Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt