Xã Minh Sơn diễn tập chiến đấu trị an năm 2013

Trong các ngày 31/7 – 1/8/2013, xã Minh Sơn đã tổ chức diễn tập chiến đấu trị an năm 2013, tới dự và chỉ đạo diễn tập có các đ/c Lê Minh Giang – PBT thường trực HU, đ/c Nguyễn Thị Lan – PCT.HĐND huyện.

Trong thời gian 2 ngày, xã Minh sơn sẽ tổ chức diễn tập với các nội dung chủ yếu gồm: Chuyển địa phương từ trạng thái thời bình sang thời chiến, phòng chống bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, chuyển trạng thái  sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao.


Trong đó sẽ nêu lên một số tình huống để kiểm tra công tác chuẩn bị, các phương án sẵn sàng chiến đấu, công tác chỉ huy, phối hợp tác chiến giữa các lực lượng dân quân tự vệ, công an xã và các lực lượng khác trong chiến đấu bảo vệ  các mục tiêu trọng điểm, bảo vệ làng xã.


Cũng trong đợt diễn tập này xã Minh Sơn sẽ tổ chức thực binh các phương án chống gây rối bạo loạn lật đổ, thực binh tình huống đánh địch đổ bộ bằng đường không, tình huống sơ tán dân trong tình hình địch đánh chiếm làng xã, và phương án phòng chống bão lụt tìm kiếm cứu nạn.

Sỹ Bắc


Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt