Nghệ An đổi tên thị trấn Quỳ Châu thành thị trấn Tân Lạc

Chính phủ vừa có nghị quyết điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Cầu Giát thuộc huyện Quỳnh Lưu và mở rộng địa giới hành chính, đổi tên thị trấn Quỳ Châu thuộc huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An.Cụ thể, điều chỉnh 167 ha diện tích tự nhiên và 2.888 nhân khẩu của xã Quỳnh Mỹ thuộc huyện Quỳnh Lưu về thị trấn Cầu Giát để quản lý. Sau khi điều chỉnh, thị trấn Cầu Giát có 282 ha diện tích tự nhiên và 9.598 nhân khẩu.

Sau khi điều chỉnh, huyện Quỳnh Lưu có 43 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 2 thị trấn và 41 xã.

Đối với việc mở rộng địa giới hành chính thị trấn Quỳ Châu thuộc huyện Quỳ Châu, Chính phủ quyết định điều chỉnh 459,86 ha diện tích tự nhiên và 1.703 nhân khẩu của xã Châu Hạnh thuộc huyện Quỳ Châu về thị trấn Quỳ Châu để quản lý.

Chính phủ cũng quyết định đổi tên thị trấn Quỳ Châu thành thị trấn Tân Lạc thuộc huyện Quỳ Châu. Như vậy, sau khi điều chỉnh, huyện Quỳ Châu có 12 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 1 thị trấn và 11 xã.

Theo Chinh Phu

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt