Đại hội Đảng bộ UBND huyện Đô Lương

               Sáng ngày 7/4/2010 UBND huyện Đô Lương đã tổ chức đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015, đây là Đảng bộ thứ ba của huyện Đô Lương được Ban chấp hành TW Đảng và Ban thường vụ tỉnh ủy chọn làm đại hội điểm.

%image_alt%
Đại hội Đảng bộ UBND huyện Đô Lương

Nhiệm kỳ qua, đảng bộ cơ quan UBND huyện đã làm tốt công tác lãnh đạo chuyên môn,
tham mưu thực hiện phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng quản lý nhà nước. Có 7 đề án phát triển kinh tế trên các lĩnh vực nông thôn, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nguồn thu ngân sách đã được tham mưu có hiệu quả. Qua quá trình triển khai thực hiện đến nay nhiều đề án đã thực sự phát huy hiệu quả và đi vào lòng dân, được nhân dân đồng tình cao. Trong quá trình triển khai thực hiện, các chi bộ, phòng chuyên môn liên quan đã bám sát nhiệm vụ, giải pháp của từng đề án và cụ thể hóa bằng các kế hoạch, biện pháp cụ thể. Nhờ đó trong sản xuất nông nghiệp hàng năm đã đưa giống lúa lai làm giống chủ lực trong cơ cấu giống.

Trong chăn nuôi đã chỉ đạo triển khai thực hiện chuyển từ chăn nuôi truyền thống sang chăn nuôi bán công nghiệp đồng thời xây dựng được nhiều mô hình trang trại chăn nuôi lợn, trâu bò, gà có giá trị thu nhập cao, nhiều mô hình kinh tế trang trại phát triển rõ nét. Năm 2005 toàn huyện có 185 trang trại đến năm 2009 đã lên tới 293 trang trại.

Trong triểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn đã thực hiện phát triển được một số khu công nghiệp nhỏ và tiểu thủ công nghiệp như: Khu công nghiệp nhỏ thị trấn, khu tiểu thủ công nhiệp thịnh sơn, thu hút các doanh nghiệp trên địa bàn đầu tư bước đầu có hiệu quả.

Về xây dựng cơ bản một số công trình trọng điểm đưa vào sử dụng có hiệu quả như: nâng cấp chợ thương mại, hệ thống điện chiếu sáng, chỉnh trang đô thị. Hệ thống kênh mương đường giao thông nông thôn được bê tông và nhựa hóa.

Về văn hóa xã hội đã tham mưu xây dựng được 4 đề án phát triển văn hóa xã hội gồm: xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2006 – 2010, xã chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2006 – 2010, đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động, đề án xây dựng xã, xóm, , cơ quan đơn vị không có người sinh con thứ 3.

Công tác giáo dục, chính trị tư tưởng được chú trọng, đổi mới hình thức, phương pháp phù hợp với nhiệm vụ của đảng bộ, công tác xây dựng đảng được chú trọng chăm lo. Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 95,4% năm 2005 lên 98,9% năm 2009. kết quả phân xếp loại hàng năm các chi bộ đều đạt trong sạch vững mạnh.

Bước sang nhiệm kỳ 2010 – 2015 đảng bộ cơ quan UBND huyện phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đó là: 100% CBCNVC đạt lao động tiên tiến hàng năm. Trong đó chiến sỹ thi đua cơ sở đạt 30%, chiến sỹ thi đua cấp tỉnh 10%, 25 – 30% các ban phòng, đơn vị dẫn đầu cấp tỉnh 100%, các gia đình đảng viên, CBCNVC đạt gia đình văn hóa. 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. trong đó suy tôn đảng viên xuất sắc 40 – 50%. 100% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, đảng bộ đạt đảng bộ trong sạch vững mạnh, hàng năm cơ quan và các tổ chức đoàn thể đạt xuất sắc.

Đại hội đã tiến hành cong tác ứng cử, đề cử và bỏ phiếu bầu cử ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2010 – 2015. buổi chiều cùng ngày, đại hội đã tiến hành bầu ban thường vụ và chức danh bí thư, phó bí thư. Đề ra nghị quyết sát đúng với tình hình nhiệm vụ thực tế trong nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Ngọc Phương

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt