Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị cho kỳ họp thứ 15

    (Baonghean) –  Ngày 9/7/2009, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thế Trung (Ủy viên Trung ương đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An), Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị bàn và phân công nhiệm vụ điều hành kỳ họp thứ 15 khai mạc vào ngày 21/7/2009.

      Tham gia phiên họp có đồng chí Nguyễn Đình Chi (Ủy viên Thường vụ, Phó chủ tịch UBND tỉnh), đồng chí Nguyễn Quang Hạnh (Phó chủ tịch UBMTTQ tỉnh), lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh. Hội nghị đã thống nhất phân công nhiệm vụ điều hành nội dung, chương trình kỳ họp. Thống nhất báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và các vấn đề chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Thường trực HĐND tỉnh đã giao cho các ban và văn phòng tiếp tục hoàn chỉnh các báo cáo thẩm tra và chuẩn bị đầy đủ tài liệu để gửi cho đại biểu đúng thời gian quy định.

Trần Văn Vinh

 

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt