Huyện hội phụ nữ Đô Lương tổ chức sơ kết thực hiện nghị quyết đại hội giữa nhiệm kỳ (2006 – 2010)

      Kết quả có 25.697 hội viên đăng ký thực hiện nội dung thi đua. Đặc biệt đã chỉ đạo thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm như: nâng cao nhận thức, trình độ năng lực của phụ nữ, năng động sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu.

%image_alt%
 
%image_alt%

Hội liên hiệp phụ nữ huyện Đô Lương sơ kết thực hiện nghị quyết giữa nhiệm kỳ


      Xây dựng được 562 câu lạc bộ với 37.261 lượt hội viên tham gia. Hộ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm tăng thu nhập, 622 lượt hội viên được vay vốn để xây dựng các công trình vệ sinh, thành lập 205 câu lạc bộ lá chắn phòng chống tệ nạn xã hội.

Các cấp hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nâng tỷ lệ tập hợp hội viên lên 91% năm 2008, đã bình xét 57164 hội viên đạt 4 chuẩn mực, 1.624 hộ được tham gia các lớp tập huấn ở Trung ương, tỉnh, huyện.

      
       Kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2009:  Trao 15 xuất quà cho hội viên nghèo với số tiền 14,9 triệu đồng và 110 Kg gạo cho 15 hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tiết kiệm được 56 triệu đồng và 400 Kg gạo từ "hũ gạo tiết kiệm, con lợn tiết kiệm" để giúp đỡ cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

     Mở 157 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, giải quyết cho 1.597 hội viên vay vốn 900 triệu đồng không lấy lãi. 732 lượt hội viên vay 48 tỷ 129 triệu đồng để đầu tư phát triển sản xuất.

Ngọc Phương – Duy Vinh

 

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt