Đô Lương tiếp nhận 150 tấn gạo cứu trợ cho các xã bị lốc xoáy

Phòng lao động thương binh xã hội huyện Đô Lương vừa tiếp nhận 150  tấn gạo cứu trợ quốc gia cho nhân dân bị thiệt hại do lốc xoáy, mưa đá gây thiệt hại ngày 29/3/2009 vừa qua.

Đợt cứu trợ gạo lần này được phân cho 6 xã gồm xã Nhân Son 31,5 tấn, Trù Sơn 31,5 tấn, Mỹ sơn 45,6 tấn, Hiến Sơn 15,8 tấn, Quang Sơn 19,5 tấn và xã Đại Sơn 6,1 tấn. Sau khi tiếp nhận 150 tấn gạo, phòng lao động thương binh xã hội huyện Đô Lương đã tổ chức phân phát về tận từng địa phương một cách kịp thời nên sau khi tiếp nhận các xã đã khẩn trương phân phối gạo cứu trợ đúng đối tượng, không để gạo cứu trợ tồn đọng tại kho. Đặc biệt quan tâm đến những hộ bị thiệt hại nặng do lốc và mưa đá gây ra làm thiệt hại về lúa hoa màu. Để nhân dân giảm bớt khó khăn yên tâm lao động sản xuất.

Duy Vinh – Văn Phi

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt