Đại hội hội nông dân xã Thịnh Sơn nhiệm kỳ 2018- 2023

Sáng ngày 22/1/2018, Hội nông dân xã Thịnh Sơn đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2018- 2023. Về dự đại hội có đồng chí Thái Doãn Sỹ, Nguyễn Thanh Bình – Phó chủ tịch hội nông dân huyện.

a1

Các đại biểu tham dự

Hiện nay, hội nông dân xã Thịnh Sơn có 2014 hội viên, tăng 125 hội viên so với nhiệm kỳ 2012- 2018. Trong thời gian qua, các hội viên đã không ngừng lao động sản xuất, nhờ vậy tổng diện tích cây trồng có hạt đạt trên 270ha, sản lượng lương thực đạt 3800 tấn. Tổng đàn trâu bò 1200 con, lợn 2100 con, gia cầm 30.000 con. Diện tích nuôi thủy sản trên 62 ha, sản lượng đạt gần 38 tấn/năm. Trồng và quản lý 145 ha rừng.

a2

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi – Phó chủ tịch Hội nông dân xã Thịnh Sơn đọc báo cáo tại đại hội

Trong nhiệm kỳ, hội nông dân Thịnh Sơn đã không ngừng xây dựng hội ngày càng vững mạnh, hội viên thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, hàng năm có trên 700 hộ gia đình đạt hộ gia đình kinh doanh sản xuất giỏi các cấp. Thường xuyên tổ chức dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân. Hiện toàn xã có gần 400 hộ tham gia kinh doanh dịch vụ lớn nhỏ. Cũng trong nhiệm kỳ có 100 hội viên đi xuất khẩu lao động, mang lại nguồn ngoại tệ lớn.

Qua phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, tỷ lệ hộ giàu năm 2012 đạt 365 hộ, đến năm 2017 đạt 449 hộ. Hộ nghèo hiện chỉ còn 2,7% dân số.

a3

Đoàn chủ tịch

Trong xây dựng nông thôn mới, hội viên đã hiến hàng trăm mét vuông đất, hàng nghìn ngày công, hàng trăm triệu đồng. Phong trào nông dân tham gia đảm bảo QP-AN, xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng giai cấp nông dân, xây dựng Đảng, Chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân có nhiều chuyển biến nổi bật.

Bước sang nhiệm kỳ mới, hội nông dân Thịnh Sơn phấn đấu 14/15 chi hội đạt vững mạnh, 65 % số hộ đạt hộ kinh doanh sản xuất giỏi các cấp. Chuyển giao KHKT 20 buổi/năm, dịch vụ phân bón 50 tấn/năm. Tổ chức giúp đỡ hội viên nghèo. Qũy hỗ trợ nông dân đạt 200 triệu đồng. Phong trào hội xã đạt xuất sắc.

a4

Bỏ phiếu bầu ban chấp hành hội nông dân xã Thịnh Sơn 2018 – 2023. Ảnh: Ngọc Phương

Đại hội đã bỏ phiếu bầu ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 11 đ/c. Bầu 5 đại biểu dự đại hội nông dân huyện nhiệm kỳ 2018- 2023./.

Ngọc Phương

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt