Huyện ủy Đô Lương tổ chức triển khai học tập, quán triệt và thực hiện NQ TW 6 khóa XII của Đảng cho 300 cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở.

Sáng ngày 22/12, Huyện ủy  Đô Lương tổ chức triển khai học tập, quán triệt và thực hiện NQ TW 6 khóa XII của Đảng cho 400 cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở . Tham dự  có các đồng chí trong BTV huyện ủy.

a1

Các đại biểu tham dự hội nghị

Nội dung hội nghị bao gồm : Nghị quyết số 18- NQ/ TW về : Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới , sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, “ Hoạt động có hiệu quả ”.

a2

Đồng chí Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy khai mạc hội nghị.

a3

Đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư, chủ tịch HĐND huyện  quán triệt nghị quyết trung ương 6. Ảnh: Hữu Hoàn

Nghị quyết số 19 – NQ/ TW về: “  Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cáo chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập  ”;  Nghị quyết số 20 – NQ/TW về : “  Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tinh hình mới ”. Nghị quyết số 21 – NQ/TW về: “ Công tác dân số trong tình hình mới ”.

Hữu Hoàn

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt