Ngân hàng CSXH Đô Lương đồng hành cùng người nghèo

Những năm qua, ngân hàng CSXH Đô Lương luôn đồng hành cùng người nghèo trên địa bàn huyện, đồng thời không ngừng nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của mình. Từ nguồn vốn phân bổ hàng năm, đơn vị luôn thực hiện tốt công tác cho vay đối với hộ nghèo .

NHchinhsach4

Năm 2015, bà Lê Thị Thuận xóm Diên Hồng xã Lưu Sơn được ngân hàng Chính sách Đô Lương cho vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm, số tiền này được bà đầu tư vào mô hình sản xuất giò chả. Đến nay, gia đình bà đã khá giả hơn và  tạo công ăn việc làm cho 7 lao động.

NHchinhsach3

Người dân làm thủ tục vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội Đô Lương

Anh Cao Tiến Sơn ở xóm 3, xã Lam Sơn đã nhiều lần được ngân hàng giải ngân cho vay vốn hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo. Mỗi lần  không quá 50 triệu đồng nhưng đồng vốn ấy được đầu tư đúng mục đích, phát huy hiệu quả nên anh Sơn  đã xây dựng trang trại cho thu nhập ổn định. Bao gồm, gần 2 ha cá, hàng ngàn con vịt trời, dê sinh sản, bồ câu và chăn nuôi lợn cho thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi năm.

Những năm qua, đã có hàng ngàn hộ nghèo trên địa bàn huyện Đô Lương đã vươn lên thoát nghèo từ nguồn vốn hỗ trợ cho vay của ngân hàng CSXH. Tính đến hết quý I/2017, trên 15.700 khách hàng với chương trình vay. Khách hàng đều là hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, học sinh và sinh viên. Trong quý I đã huy động được trên 70 tỷ đồng. Một số chương trình tín dụng có doanh số cho vay lớn đó là: Cho vay hộ cận nghèo, hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo, cho vay nước sạch VSMTNT, vay học sinh sinh viên… Để đồng vốn ưu đãi của Chính phủ đến đúng đối tượng nhanh nhất và sử dụng có hiệu quả, NHCSXH Đô lương đã xây dựng mạng lưới, phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể thực hiện phương thức uỷ thác cho vay. Hiện tại có 33 điểm giao dịch của NHCSXH đặt tại trung tâm xã, với 406 tổ vay vốn thực hiện các giao dịch giải ngân, thu nợ, thu lãi công khai hoá các chủ trương, chính sách, đối tượng thụ hưởng, các chỉ tiêu kế hoạch ngay tại trụ sở UBND xã.

NHchinhsach1

Chỉ tính riêng năm 2016, Doanh số cho vay của ngân hàng CSXH Đô Lương đạt 115 tỷ đồng. Các chương trình cho vay được Ngân hàng tập trung vào hộ nghèo, cận nghèo và học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Tổng dư nợ cả năm đạt 346 triệu đồng.  Một số chương trình có tốc độ tăng trưởng lớn đó là: Hộ mới thoát nghèo 357%, nước sạch &VSMTNT 30%. Thời gian qua NHCSXH Đô Lương đã không ngừng nâng cao chất lượng giao dịch xã; các chế độ, chính sách mới được triển khai kịp thời. Tỷ lệ giải ngân đạt 95%, thu nợ đạt 73%. Các tổ chức nhận ủy thác đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các thành viên vay vốn tích cực tham gia gửi tiền tiết kiệm hàng tháng, số dư tiền gửi tiết kiệm thông qua Tổ đạt 13.5 tỷ đồng

Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi từ NHCSXH cùng với sự đầu tư đúng hướng nên các hộ nghèo, gia đình chính sách của huyện Đô Lương đã phát huy nguồn vốn vay vươn lên phát triển kinh tế góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững. Đồng vốn tín dụng hỗ trợ người nghèo cũng đã thực sự tạo ra phong trào thi đua phát triển kinh tế XĐGN, làm giàu chính đáng.

Huy Khôi

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt