Bảo hiểm xã hội tỉnh làm việc với Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, huyện Đô Lương và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024.

Sáng 5/7, tại UBND huyện Đô Lương, đoàn công tác của Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo huyện và đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn huyện Đô Lương, nhằm nắm bắt kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, kế hoạch giải pháp 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Lê Thị Dung, Phó giám đốc BHXH tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang, Ủy viên BTV Huyện ủy- Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.  Tham dự hội nghị có các phòng chuyên môn BHXH tỉnh; lãnh đạo các Ban, Phòng, ngành và 33 xã, thị trấn BHXH huyện.  

Toàn cảnh hội nghị

Tính đến tháng 6 năm 2024, toàn huyện Đô Lương có 14.457 người tham gia BHXH bắt buộc, giảm 528 người so với cùng kỳ năm 2023; 9.704 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 396 người; 172.804 người tham gia BHYT.  Tỷ lệ bao phủ người dân tham gia BHYT toàn huyện đạt 92, 9%. Cơ quan BHXH đã giải quyết các chế độ BHXH cho 10.382 lượt người, với số tiền chi trả 273.071 triệu đồng; chi BHYT của các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn 44, 463 tỷ đồng.

Các đại biểu tham dự

Đối với BHYT học sinh, tính đến tháng 6 năm 2024 toàn huyện có 40.130 em tham gia BHYT. Tổng số tiền thu đến ngày 30/6/2024 là 256.199 triệu đồng, so với cùng kỳ tăng 57.631 triệu đồng.  Tổng số tiền dư nợ, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN là 10.350 triệu đồng  so với cùng kỳ tăng 319 triệu đồng. Trong công tác tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ, thủ tục hành chính, BHXH huyện đã tiếp nhận 73.129 hồ sơ; bao gồm qua giao dịch điện tử và bộ phận một cửa.   

Đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

Để đạt được những kết quả trên, thời gian qua cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện đã phối hợp với các phòng, ban, ngành cấp huyện tham mưu Huyện ủy, UBND và Ban chỉ đạo huyện ban hành văn bản chỉ đạo công tác BHXH, BHYT, cài đặt VssID và xác thực đồng bộ dữ liệu dân cư; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong triển khai thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số tạo sự hài lòng cho người dân…

Lãnh đạo BHXH huyện Đô Lương báo cáo tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được, đồng thời thẳng thắn nêu những vấn đề còn tồn tại, hạn chế như: Vẫn còn tình trạng tăng nợ bảo hiểm; số người tham gia BHXH tự nguyện chưa đạt so với chỉ tiêu BHXH Nghệ An giao…. 

Các đại biểu tham luận tại hội nghị
Đồng chí Lê Thị Dung- Phó giám đốc BHXH tỉnh kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Thị Dung- Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích BHXH huyện Đô Lương đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT cấp huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp thiết thực, để đạt chỉ tiêu kế hoạch giao trong năm 2024; tăng cường kiểm soát chi khám chữa bệnh của các cơ sở y tế, đảm bảo quyền lợi cho người dân và dự toán kinh phí trong phạm vi dự toán được giao. Đối với BHXH huyện tham mưu với cấp ủy, chính quyền thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; đổi mới nội dung, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn dân về chính sách BHXH, BHYT; chú trọng nâng cao tỷ lệ học sinh, người dân tham gia BHYT một cách bền vững, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Lê Hoàn

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt