Hội Phụ nữ Đô Lương hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Sáng ngày 11/6, Hội Phụ nữ Đô Lương đã tổ chức Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 – 2027. Về dự có đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền – Phó chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh, đồng chí Nguyễn Trung Thành- Ủy viên Ban Thường vụ- Phó chủ tịch UBND huyện, đồng chí Vương Thị Quý – Ủy viên Ban Thường vụ – Chủ tịch UBMTTQ huyện, Lê Đình Lĩnh- Phó Ban Dân vận Huyện ủy, các đồng chí Chủ tịch- Phó chủ tịch Hội phụ nữ 33 xã, Thị trấn.

Toàn cảnh hội nghị

Tổ chức Hội phụ nữ huyện Đô Lương có 33 Hội cơ sở và Hội phụ nữ Công an huyện với 45.131 hội viên phụ nữ, trong đó hội viên phụ nữ nông thôn chiếm 75,6%, sinh hoạt tại 190 chi hội cơ sở; nữ cán bộ công chức, viên chức chiếm 19,7%.

Các đại biểu dự hội nghị

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp tỉnh Nghệ An và 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Hội LHPN Việt Nam, các cấp Hội phụ nữ Đô Lương đã thực hiện đạt và vượt 15/21 tiêu chí thuộc 9 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp tỉnh Nghệ An và 8 chỉ tiêu Nghị quyết XIII Hội LHPN Việt Nam. Trong đó, có 3 chỉ tiêu hoàn thành trước thời hạn gồm: Chỉ tiêu 1 duy trì loại hình nâng cao kiến thức, kỹ năng, sức khỏe cho phụ nữ; Chỉ tiêu 3 xây dựng Mái ấm tình thương; Chỉ tiêu 6 phát triển hội viên, xây dựng mô hình đặc thù và tiêu chí thành lập mới Hợp tác xã do phụ nữ quản lý làm chủ thuộc Chỉ tiêu 2. Có chỉ tiêu đạt kết quả cao, bền vững như chỉ tiêu 3 xây dựng “Mái ấm tình thương”, tiêu chí phát triển hội viên, kết nạp đảng viên. Những kết quả đó đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của huyện nhà. Hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ Đô Lương trong 3 năm (2021-2023) luôn được ghi nhận, đánh giá tốp đầu của tỉnh.

Đồng chí Thái Thị Hiền- Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện khai mạc hội nghị
Đại diện hội Phụ nữ huyện thông qua báo cáo đánh giá

Tại hội nghị, Hội phụ nữ huyện đã đề ra những nhóm giải pháp cơ bản để tiếp tục thực hiện Nghị quyết, đó là: Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ và Nhân dân. Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý, thực hiện chuyển đổi số trong hệ thống tổ chức Hội. Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Mở rộng, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, vận động nguồn lực hoạt động.

Hội phụ nữ xã phát biểu tham luận
Đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền- Phó chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền- Phó chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh đã đánh giá cao kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đồng thời mong muốn Hội Phụ nữ Đô Lương sẽ nắm chắc tình hình và thực hiện hiệu quả các nhóm giải pháp đã đề ra.

Trao thưởng các đội đạt giải

Cũng tại hội nghị, Hội LHPN huyện đã tổ chức Sơ kết hoạt động hội phụ nữ 6 tháng đầu năm. Tổ chức trao thưởng cuộc thi ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội. Trước đó, mỗi cụm Hội phụ nữ dự thi xây dựng ít nhất 1 sản phẩm/giải pháp có ứng dụng công nghệ thông tin thúc đẩy nâng cao chất lượng sinh hoạt hội viên. Kết quả, đội số 3 bao gồm các đơn vị: Nam Sơn, Bắc Sơn, Đặng Sơn, Lưu Sơn, Trung Sơn đạt giải nhất. Đội số 7 bao gồm các đơn vị: Hiến Sơn, Trù Sơn, Đại Sơn, Nhân Sơn, Mỹ Sơn đạt giải nhì. Đội số 1 gồm các đơn vị: Ngọc Sơn, Lam Sơn, Hồng Sơn, Giang Sơn Đông, Giang Sơn Tây và đội số 4 gồm các đơn vị: Thị Trấn, Đông Sơn, Tràng Sơn, Bồi Sơn đạt giải 3.

                                                                                        Ngọc Phương

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt