UBND huyện: Hội nghị giao ban khối Nông- Lâm- Tài nguyên- Môi trường tháng 6 năm 2024

Chiều 10/6, UBND huyện đã tổ chức hội nghị giao ban khối Nông- Lâm- Tài nguyên- Môi trường tháng 6 năm 2024. Đồng chí Trần Văn Hiến – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội.

Toàn cảnh hội nghị

 Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực Nông lâm nghiệp, Tài nguyên, Môi trường trong  tháng 5/2024, triển khai nhiệm vụ tháng 6 và những tháng tiếp theo.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Trong tháng 5, các ngành khối Nông Lâm nghiệp, Tài nguyên, Môi trường đã  tập trung thực hiện được nhiều kết quả đáng ghi nhận.  Tại Hội nghị, các phòng, ngành cũng đã có nhiều ý kiến thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được trong tháng 5, đưa ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục những nội dung còn tồn tại, hạn chế liên quan đến các vấn đề sản xuất nông nghiệp, công tác phòng chống, tiêm phòng dịch bệnh tả lợn châu phi; Công tác triển khai, tích tụ ruộng đất và nhân rộng các mô hình kinh tế. Công tác thủy lợi, phòng chống hạn và phòng chống thiên tai lũ lụt; Bố trí lực lượng luân phiên thực hiện chế độ thường trực sẵn sàng tham gia nhiệm vụ phòng, chữa cháy rừng.  Công tác cấp giấy quyền sử dụng đất, định giá đất, giải phóng mặt bằng và công tác bảo vệ thi công quốc lộ 7 đoạn qua xã Lưu Sơn.  

Đồng chí Trần Văn Hiến – Phó chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị. Ảnh: Hồng Sơn

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Hiến – Phó chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận những kết quả đã đạt được, đồng thời yêu cầu các ngành trong khối trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tiếp tục làm tốt công tác chăm sóc, tưới tiêu diện tích lúa hè thu. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tích tụ ruộng đất để xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh.  Làm tốt công tác bảo vệ và phòng chống cháy rừng, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.  Tiếp tục hỗ trợ xi măng trong xây dựng NTM nâng cao cho các địa phương. Quan tâm các chính sách hỗ trợ nông dân sản xuất nông nghiệp.  Đối với phòng Nông nghiệp cần sớm tham mưu, xây dựng mỗi xã một sản phẩm OCOP và đánh giá lại những sản phẩm đã được công nhận. Thường xuyên phối hợp làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi và cây trồng.  Tiếp tục tham mưu đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, định giá đất. Thực hiện kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản.

Lê Hoàn

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt