Hội nghị thẩm định, xét công nhận xã Xuân Sơn đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023

Chiều 6/6, Hội đồng thẩm định Nông thôn mới  tỉnh Nghệ An đã về xã Xuân Sơn, kiểm tra, thẩm định các tiêu chí để trình UBND tỉnh ra Quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Đồng chí Võ Thị Nhung – Phó Giám đốc Sở NN& PTNT tỉnh Nghệ Nghệ An trưởng đoàn thẩm định, đồng chí Nguyễn Văn Hằng- Phó Chánh Văn phòng thường trực Văn phòng điều phối NTM tỉnh chủ trì buổi thẩm định.Về phía huyện Đô Lương có các đồng chí: Đoàn Văn Lợi – Ủy viên BTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch HĐND huyện; Vương Thị Quý, Ủy viên BTV Huyện ủy- Chủ tịch UBMTTQ huyện; Trần Văn Hiến – Phó Chủ tịch UBND huyện; Các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện; trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện. 

Toàn cảnh hội nghị

Tại buổi thẩm định, đoàn đã kiểm tra thực tế nhà văn hóa, mô hình phát triển kinh tế và trường học. Sau xây dựng thành công xã đạt chuẩn NTM, từ năm 2016 đến nay, xã Xuân Sơn đã đề ra các giải pháp tiếp tục củng cố, bổ sung và nâng cao chất lượng bộ tiêu chí, toàn xã đã huy động 125,5 tỷ đồng, trong đó nguồn xã hội hóa và nhân dân đóng góp 12,5 tỷ đồng.  

Các đại biểu tham quan thực tế

Năm 2023 thu nhập bình quân đầu người của xã  đạt 57,7 triệu đồng/người/năm,  cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm xuống còn 3,36%. Cơ sở vật chất các trường học được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, chất lượng giảng dạy và học tập từng bước được nâng lên, chất lượng phổ cập cả 3 bậc học đạt chuẩn theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo.

Đồng chí Trần Văn Hiến – Phó chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả thẩm định xây dựng NTM tại xã Xuân Sơn.

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tiếp tục được tăng cường; thực hiện tốt các chương trình mục tiêu về y tế, dân số. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin, truyền thanh cơ sở đáp ứng nhiệm vụ chính trị cũng như phục vụ đời sống tinh thần của người dân. Tỷ lệ  gia đình văn hóa đạt gần 90%, thiết chế văn hóa, thể thao từ xã đến xóm đều đạt chuẩn. An sinh xã hội được quan tâm đúng mức. Tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm 80,15%, tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ 30,73%.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị

Theo đó, tại hội nghị, các thành viên trong Đoàn công tác tỉnh đã tham gia đóng góp ý kiến, thống nhất xã Xuân Sơn cơ bản đạt chuẩn NTM nâng cao; về lấy ý kiến sự hài lòng của người dân được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, thủ tục và triển khai, kết quả đạt tỷ lệ hơn 90%. Tuy nhiên các văn bản, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, xây dựng các tiêu chí xã NTM nâng cao còn chưa đầy đủ, một số tiêu chí chưa thể hiện rõ số liệu minh chứng. Các thành viên trong Đoàn công tác tỉnh yêu cầu, Ban Chỉ đạo huyện, xã quan tâm công tác tuyên truyền; vệ sinh cảnh quang môi trường; nâng chất các tiêu chí NTM, NTM nâng cao đã đạt; cập nhật, hoàn chỉnh hồ sơ văn bản theo đúng quy định, hướng dẫn cấp trên.

Đồng chí Võ Thị Nhung – Phó Giám đốc Sở NN & PTNT tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: Hồng Sơn

Kết luận buổi thẩm định, đồng chí Võ Thị Nhung – Phó Giám đốc Sở NN & PTNT tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể xã Xuân Sơn trong vận dụng sáng tạo, linh hoạt chủ trương của Đảng, Nhà nước, tập trung chỉ đạo quyết liệt, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, đôn đốc các xóm nâng cấp các tiêu chí NTM.  Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các thành viên, Hội đồng thẩm định tỉnh đề nghị xã Xuân Sơn nghiêm túc tiếp thu, khẩn trương bổ sung, sớm hoàn chỉnh hồ sơ để trình UBND tỉnh công nhận xã Xuân Sơn đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023./.                                                                                       

Lê Hoàn

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt