Đô Lương tập huấn nghiệp vụ về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước

Sáng ngày 29/3, UBND huyện Đô Lương tổ chức lớp Tập huấn nghiệp vụ về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. Tham dự lớp tập huấn có đồng chí Trung tá Lê Quang Trường – Phó Đội trưởng Phòng An ninh Chính trị nội bộ, cán bộ chuyên trách bộ phận Thường trực bảo vệ Bí mật Nhà nước của UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch UBND huyện; đồng chí Thượng tá Chu Quang Thành – Ủy viên Ban Thường vụ- Trưởng Công an huyện. Thành phần tham gia lớp tập huấn gồm lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người làm công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện.

Các đại biểu tham dự. Ảnh: Huy Khôi
Toàn cảnh buổi tập huấn

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Anh Quang nhấn mạnh: Việc ban hành và triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước nhằm tiếp tục thể chế hóa quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Vì vậy, việc tổ chức tập huấn luật bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành là hết sức cần thiết. Góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các âm mưu, hoạt động đánh cắp chiếm đoạt bí mật Nhà nước của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, dẫn tới lộ, lọt bí mật Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Trung tá Lê Quang Trường – Phó đội trưởng Phòng An ninh Chính trị nội bộ, cán bộ chuyên trách bộ phận Thường trực bảo vệ Bí mật Nhà nước của UBND tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật bảo vệ bí mật Nhà nước; Nghị định số 26/2020 ngày 28/02/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước; Thông tư số 24/2020 ngày 10/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an về ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; Danh mục bí mật Nhà nước một số ngành, lĩnh vực và một số nội dung công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ bí mật Nhà nước trên không gian mạng. Một số nội dung cơ bản của Luật bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước ở các đơn vị, địa phương; công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ bí mật Nhà nước và công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ lộ, lọt bí mật Nhà nước…

Đồng chí Trung tá Lê Quang Trường – Phó đội trưởng Phòng An ninh Chính trị nội bộ, cán bộ chuyên trách bộ phận Thường trực bảo vệ Bí mật Nhà nước của UBND tỉnh truyền đạt nội dung tại buổi tập huấn

Ngoài ra, các đại biểu được giải đáp, hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước, những quy định của pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước, an toàn, an ninh mạng… Qua đó nhằm nâng cao nhận thức cho lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn về tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; đồng thời trang bị một số kỹ năng, nghiệp vụ để thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật Nhà nước ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

                                                                            Huy Khôi

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt