Đô Lương trao 90 con bê Lai sind hỗ trợ người dân theo dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo

Sáng ngày 16/11/2023, UBND huyện Đô Lương đã tổ chức trao 90 con  bê Laisind cho 90 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo thuộc 6 xã trên địa bàn huyện. Dự buổi trao bê cho các hộ gia đình có đồng chí  Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện, Nguyễn Thị Bích Thủy – Trưởng Phòng LĐTB&XH  huyện.

Các đồng chí lãnh đạo kiểm tra số bê Laisind để bàn giao cho các hộ gia đình. Ảnh: Huy Khôi

Theo quyết định phê duyệt dự án “Hỗ trợ người dân nuôi bê cái Laisind trên địa bàn huyện Đô Lương”  và thực hiện dự án “Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022, 2023” . Đối tượng được tham gia và thụ hưởng là các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ có người khuyết tật không có sinh kế ổn định. Quy mô thực hiện gần 5,5 tỷ đồng.

Theo đó, dự án sẽ hỗ trợ 304 con bê cái Lai sind cho 304 hộ dân trên địa bàn 15 xã thuộc huyện Đô Lương. Ngoài ra, UBND huyện cần triển khai các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò cho các hộ  dân tham gia dự án và hỗ trợ người dân kinh phí làm chuồng. Trước đó, phòng LĐTB&XH đã triển khai trao đợt 1 gồm 131 con bê Laisind cho xã 5 vùng dưới.

90 con được trao cho 6 xã, gồm Văn Sơn, Thuận Sơn, Bài Sơn, Hòa Sơn, Tràng Sơn và xã Thượng Sơn.

Đợt này, 90 con được trao cho 6 xã, gồm Văn Sơn, Thuận Sơn, Bài Sơn, Hòa Sơn, Tràng Sơn và xã Thượng sơn. Toàn bộ số bê Laisind trước khi bàn giao đã được ngành thú y và phòng nông nghiệp huyện kiểm tra, chọn lựa đảm bảo cân nặng, khỏe mạnh và được tiêm đầy đủ 4 loại vắc xin cơ bản, do Công ty TNHH TMXD Đức Hưng ở xóm Vạn Phúc xã Thịnh Sơn cung ứng. Bên cạnh đó, công ty cam kết, trong vòng 1 tháng, số bê trên có các vấn đề về sức khỏe sẽ được hỗ trợ kỹ thuật thú y hoặc đổi con khác.

Số bê Laisind được bàn giao các xã chịu trách nhiệm vận chuyển từ trang trại chăn nuôi về xã bàn giao cho các hộ gia đình

Sau khi làm các thủ tục kiểm tra, nghiệm thu, số bê Laisind được bàn giao cho các địa phương, các xã chịu trách nhiệm  vận chuyển từ trang trại chăn nuôi về xã mình, tổ chức bốc thăm công khai và giao trực tiếp cho các chủ hộ gia đình. Đây là dự án có ý nghĩa thiết thực, nhằm trang bị kiến thức, kỹ thuật về chăn nuôi và tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ có người khuyết tật (không có sinh kế ổn định) có vốn để phát triển chăn nuôi; tạo việc làm và tăng thu nhập ổn định lâu dài, góp phần vào việc giảm nghèo bền vững.

                                                                                                          Huy Khôi

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt