Đô Lương: Tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức Xây dựng Đảng năm 2023

Sáng ngày 19/9, Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Đô Lương tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức Xây dựng Đảng năm 2023.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức Xây dựng Đảng là nhiệm vụ quan trọng trong chương trình công tác năm 2023 của Ban Tổ chức Huyện ủy đã được Ban thường vụ Huyện ủy Đô Lương phê duyệt, giúp các tổ chức cơ sở Đảng nắm vững các quy định, hướng dẫn của cấp trên nhằm giải quyết tốt nhất những nhiệm vụ đặt ra trong công tác xây dựng Đảng. Đối tượng tham gia lớp tập huấn bao gồm Bí thư, Phó Bí thư trực Đảng và công chức văn phòng cấp ủy, chính quyền 33 xã, thị trấn; Bí thư, Phó Bí thư các đảng ủy, chi ủy trực thuộc Huyện ủy. Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu sẽ được Ban Tổ chức Huyện ủy trực tiếp truyền đạt nội dung cơ bản với 4 chuyên đề. Bao gồm: Một số văn bản, quy định mới về công tác tổ chức, cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Đình Khương – Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy khai mạc lớp tập huấn

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ  theo Quy định số 58-QĐ/TW ngày 8/2/2022 của Bộ chính trị và Quy chế số 10-QC/HU ngày 28/6/2023 của Ban thường vụ Huyện ủy; 1 số nội dung về công tác quản lý đảng viên ra nước ngoài. Quy trình xét kết nạp đảng viên, chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức, chuyển sinh hoạt cho đảng viên; xét miễn, tạm miễn sinh hoạt Đảng; công tác cập nhật bổ sung, hồ sơ đảng viên hàng năm. Quy trình xét tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng và một số chính sách đối với cán bộ, đảng viên. Bên cạnh các nội dung tập huấn, Ban tổ chức Huyện ủy đã dành thời gian thảo luận và giải đáp, hướng dẫn  về những vấn đề đang khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện ở cơ sở

Đồng chí Lê Minh Phúc – Ban Tổ chức Huyện ủy truyền đạt các nội dung tập huấn. Ảnh: Huy Khôi

Thông qua tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Từ đó, nắm vững và thực hiện đúng quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; tiếp tục duy trì nền nếp và đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị năm 2023.

Huy Khôi

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt