Đô Lương tham dự hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045.

Sáng 16/9 tại Nghệ An, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị- Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, các Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Chánh văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng.

Đồng chí Trần Tuấn Anh – Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương báo cáo những nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 39 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Hội nghị này do Ban Bí thư triệu tập tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Nhà văn hóa lao động tỉnh Nghệ An là điểm cầu trung tâm, kết hợp trực tuyến tới khoảng 30 điểm cầu cấp huyện, đảng ủy trực thuộc, 625 điểm cầu cấp xã, chi bộ trực thuộc Đảng ủy trên địa bàn tỉnh Nghệ An với tổng số đại biểu tham dự hơn 40.900 người.

Tại điểm cầu trung tâm huyện Đô Lương do đồng chí Nguyễn Tất Hoài Hiệp – Phó bí thư thường trực huyện ủy chủ trì,cùng với sự tham gia của 33 điểm cầu các xã thị trấn.

Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị là văn kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với quê hương Bác Hồ kính yêu, tạo điều kiện để địa phương phát triển tương xứng với vị trí, vai trò trong khu vực Bắc Trung Bộ phù hợp với mong muốn kỳ vọng của Trung ương và nhân dân cả nước.

Điểm cầu Đô Lương do đồng chí Nguyễn Tất Hoài Hiệp – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì. Ảnh: Hoàng Phi

Tại hội nghị, Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ, Tỉnh ủy Nghệ An đã báo cáo Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Các bộ, ngành, đơn vị, địa phương cũng trình bày các tham luận, đóng góp ý kiến về các nhiệm vụ, giải pháp để phát triển tỉnh Nghệ An theo tinh thần của Nghị quyết.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cho biết, nội dung Nghị quyết đã đánh giá toàn diện những thành tựu Nghệ An đạt được trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; đồng thời, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại. Quan điểm của Bộ Chính trị khi ban hành Nghị quyết 39-NQ/TW là xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An tương xứng với vị trí, vai trò, tầm quan trọng, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Nghệ An và cả nước.

Điểm cầu Đô Lương dự hội nghị trực tuyến.

Thay mặt Ban Cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trình bày Dự thảo chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, trong đó Chính phủ xác định 18 chỉ tiêu cụ thể về kinh tế, xã hội và môi trường, và 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tinh thần là tập trung phát triển Nghệ An thành trung tâm khu vực Bắc Trung Bộ về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh: “Chương trình hành động nhằm thể hiện vai trò kiến tạo, lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ theo tinh thần đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An, đồng thời xác định rõ vai trò, nhiệm vụ chủ yếu để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Ủy ban nhân dân các tỉnh trong vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ tập trung chỉ đạo xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách có tính đột phá.”

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh đến ý nghĩa của việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về phát triển tỉnh Nghệ An, khẳng định Nghị quyết thể hiện sự quan tâm đặc biệt, tư tưởng nhất quán, xuyên suốt và quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước ta nhằm phát triển tỉnh Nghệ An “xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; là sự tiếp tục hiện thực hóa lời căn dặn của Bác đối với quê hương trong bối cảnh mới. Để thực hiện có kết quả tốt nhất Nghị quyết, biến Nghị quyết thành hiện thực sinh động, đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vai trò, vị trí, tầm quan trọng của tỉnh Nghệ An, xác định rõ xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An – quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước hết là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An, đồng thời là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, nhất là các địa phương trong vùng; khẩn trương rà soát, bổ sung, xây dựng và hoàn thiện các cơ chế chính sách, nhất là các cơ chế, chính sách đặc thù cho phát triển tỉnh Nghệ An trình Quốc hội ban hành.

Đối với Nghệ An cần khơi dậy và phát huy cao độ sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tính chủ động, sáng tạo, bản lĩnh, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của nhân dân để phát triển tỉnh Nghệ An nhanh, bền vững, toàn diện, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa xứ Nghệ; quyết vượt lên chính mình, khắc phục tư tưởng tự ti hoặc tự mãn, bằng lòng với những gì đã làm, trung bình chủ nghĩa; trái lại, phải có ý chí và quyết tâm cao hơn nữa, quyết không để thua kém các tỉnh khác.

Đồng chí Trương Thị Mai – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng thời, tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, sự liên kết, hợp tác, giúp đỡ của các địa phương trong cả nước, nhất là các tỉnh trong vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, để thúc đẩy cùng nhau phát triển kinh tế nhanh và bền vững hơn, giàu có, trù phú hơn; từng bước đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng để vượt qua những khó khăn, thách thức và phát huy tốt hơn nữa tiềm năng, lợi thế to lớn vốn có của địa phương. Tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, khí phách anh hùng, tinh thần sáng tạo, quả cảm và phẩm chất cao quý, rất tốt đẹp của con người xứ Nghệ; cùng với các ban, bộ, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền các cấp trong vùng và cả nước tiếp tục nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Bộ Chính trị, tạo ra bước chuyển biến mới có tính đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh để Nghệ An “bước thật mạnh, tiến thật xa, Nghệ An như thế mới là Nghệ An” như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu ./.

Hoàng Phi.

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt