Thông báo của UBND Huyện Đô Lương về việc di dời mồ mả để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng giai đoạn 2 Trường bắn Sư đoàn 324 tại xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

Thực hiện các Quyết định của Bộ tổng tham mưu QĐND Việt Nam số 1290/QĐ-TM ngày 01/11/2004 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trường bắn Sư đoàn BB324-QK4 và Quyết định số 1507/QĐ-TM ngày 29/8/2019 về việc phê duyệt dự án đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường bắn, thao trường huấn luyện Sư đoàn 324/Quân khu 4.

Thời gian qua, UBND huyện Đô Lương đã triển khai thực hiện lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để người dân di dời mồ mả theo đúng quy định. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, còn rất nhiều hộ gia đình, dòng họ đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng nhưng chưa thực hiện việc di dời mồ mả ra khỏi phạm vi thực hiện dự án.

UBND huyện Đô Lương yêu cầu các hộ gia đình, dòng họ khẩn trương thực hiện việc di dời mồ mả ra khỏi phạm vi để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng giai đoạn 2 Trường bắn Sư đoàn 324 tại xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An trước ngày 05/7/2023. Nếu sau thời gian trên các hộ gia đình và dòng họ không thực hiện việc di dời mồ mả thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu xảy ra vấn đề gì trong quá trình thi công xây dựng.

Bảng danh sách các hộ gia đình và dòng họ có mồ mả phải di dời

Trên đây là Thông báo của UBND huyện Đô Lương về việc di dời mồ mả để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng giai đoạn 2 Trường bắn Sư đoàn 324 tại xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Thông báo được niêm yết công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân trong và ngoài huyện được biết

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt