Hội Nông Dân xã Thịnh Sơn Đại hội nhiệm kỳ 2023- 2028

Ngày 16/3, hội Nông dân xã Thịnh Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023- 2028. Về dự Đại hội có đồng chí Trần Văn Long – Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trần Ngọc Thuận – Trưởng NN&PTNT huyện, Thái Doãn Sỹ- Phó Chủ tịch hội Nông Dân huyện và 81 đại biểu hội viên hội Nông dân tiêu biểu.

Các đại biểu tham dự

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã Thịnh Sơn đã quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân gắn với triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham mưu cấp ủy, phối hợp Chi ủy các xóm tổ chức bổ sung, kiện toàn lại đội ngũ cán bộ sau sáp nhập xóm đúng quy định, từ 15 chi hội, với 45 cán bộ nay còn lại 5 chi hội, với 10 cán bộ chi hội, giảm 35 người.

Chương trình văn nghệ chào mừng

Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 100 hội viên,  đưa tổng số hội viên hiện tại 1.981 hội viên. Các chi hội cơ bản duy trì được sinh hoạt định kỳ và không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội gắn tuyên truyền chính sách dân số KHHGĐ, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên. Bình quân mỗi chi hội hằng năm xây dựng được nguồn quỹ đạt 40.000đ/1 hội viên/năm. Hội Nông dân xã xây dựng bình quân 30.000.000đ/năm. Quỹ phát triển sản xuất trợ cấp tuổi già đạt 184 triệu đồng , trong đó cho vay 4 hộ số tiền 61.000.000đ.

Đoàn chủ tịch Đại hội

Kiểm tra 25 cuộc tại 5 chi hội. Hội Nông dân xã khen thưởng cho 5 tập thể, 10 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác hội và phong trào Nông dân, khen thưởng cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào Dân vận khéo, gắn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; khen thưởng cho 30 hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi. Có 4.115 lượt hộ gia đình đăng ký SXKD giỏi 4 cấp, kết quả bình xét qua các năm đã có 2160 lượt hộ đạt danh hiệu hộ SXKD giỏi.

Đồng chí Thái Doãn Sỹ – Phó chủ tịch hội nông dân huyện phát biểu tại hội nghị

Phối hợp với Ngân hàng Chính sách- xã hội tạo điều kiện vay vốn cho 87 hộ với dư nợ 3,64 tỷ đồng.   Hoạt động tín chấp cho vay vật tư phân bón trả chậm đạt 450 tấn. Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, từ 2018 – 2022 xã nhà đã huy động các nguồn từ cấp trên và địa phương được hơn 100 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 15 tỷ đồng.

Đại hội bỏ phiếu bầu BCH mới
Ban chấp hành mới ra mắt và nhận nhiệm vụ. Ảnh: Huy Khôi

Trong phương hướng nhiệm kỳ mới, hội Nông dân Thịnh Sơn tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, có đủ năng lực tập hợp, đoàn kết, phát huy dân chủ, sức sáng tạo của hội viên, nông dân. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, huy động các nguồn lực hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống… Tích cực xây dựng xã đạt nông thôn mới nâng cao năm 2023. Thông qua bầu cử, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Thịnh Sơn nhiệm kỳ mới gồm 9 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nông huyện Đô Lương khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

                                                                                                Huy Khôi

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt