Hội Nông dân xã Tràng Sơn Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023 – 2028

Vừa qua, Hội Nông dân xã Tràng Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028. Về dự đại hội có các đồng chí Thái Khắc Thiệu – Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Thái Doãn Sỹ – Phó chủ tịch hội Nông dân huyện, lãnh đạo Cấp ủy Đảng, Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể địa phương cùng 80 đại biểu tiêu biểu đại diện cho trên 1.700 hội viên nông dân trong toàn xã.

Chương trình văn nghệ chào mừng

Trong nhiệm kỳ qua, hội Nông dân xã Tràng Sơn đã luôn tích cực, chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Giới thiệu 4 hội viên ưu tú tham gia học đối tượng Đảng; đã kết nạp 1/4 hội viên vào Đảng. Kết nạp được 120 hội viên, đạt tỷ lệ 120%, đưa tổng số hội viên hiện tại 1.757 hội viên. Mỗi chi hội xây dựng được nguồn quỹ đạt 45.000đ/1 hội viên/năm, hội Nông dân xã đạt 35.000.000đ/năm. Quỹ phát triển sản xuất trợ cấp tuổi già hiện nay là gần 128 triệu đồng.

Các đại biểu tham dự

Trong nhiệm kỳ đã kiểm tra 26 cuộc tại 6 chi hội. Hội Nông dân xã khen thưởng cho 14 tập thể, 14 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khen thưởng cho 10 tập thể, 18 cá nhân tiêu biểu trong phong trào Dân vận khéo và 78 hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi. Hội Nông dân huyện và 2 cá nhân được Hội Nông dân tỉnh và Trung ương Hội tặng Giấy khen và Bằng khen. Có 4.120 lượt hộ gia đình đăng ký SXKD giỏi 4 cấp và có 2.235 hộ đạt danh hiệu hộ SXKD giỏi, trong đó cấp tỉnh 2 hộ, cấp huyện 48 hộ, cấp cơ sở 2182 hộ.  

Đại hội bỏ phiếu bầu BCH mới

Quỹ hỗ trợ nông dân hiện có 13 hộ vay vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh với số tiền 650 triệu; Phối hợp với Ngân hàng Chính sách- Xã hội tạo điều kiện vay vốn cho 119 hộ với dư nợ 6,9 tỷ đồng. Cho vay vật tư phân bón trả chậm 498 tấn. Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới đã huy động các nguồn từ cấp trên và địa phương được 46,5 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 0,5 tỷ đồng.  

BCH mới ra mắt đại hội. Ảnh: Huy Khôi

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, các ý kiến thảo luận tại Đại hội đã chỉ ra những mặt tích cực cần phát huy và những tồn tại, hạn chế và thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đại hội đại biểu hội Nông dân xã Tràng Sơn đã bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu hội Nông dân huyện, nhiệm kỳ 2023-2028. 

                                                                                       Huy Khôi

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt