Hội Phụ nữ Lưu Sơn phát huy vai trò tổ hợp tác trong trồng dâu nuôi tằm

Nhằm tạo công ăn việc làm đem lại giá trị thu nhập cao cho hội viên và góp phần khơi dậy “Nghề trồng dâu nuôi tằm”, Hội LHPN xã Lưu Sơn đã ra mắt, duy trì hoạt động có hiệu quả mô hình “Tổ hợp tác trồng dâu nuôi tằm”.

Tổ hợp tác trồng dâu nuôi tằm xã Lưu Sơn được thành lập nhằm tập hợp những chị em duy trì nghề trồng dâu nuôi tằm.

Phát huy lợi thế ven sông Lam, xã Lưu Sơn hiệu có khoảng 60 hộ đang duy trì nghề trồng dâu nuôi tằm với diện tích dâu khoảng 12 ha. Bên cạnh các chủ trương giao khoán đất và hỗ trợ nông dân chuyển đổi giống dâu thường bằng các giống dâu năng suất cao, thực hiện Đề án 939 về hỗ trợ “phụ nữ khởi nghiệp”, Hội LHPN xã Lưu Sơn đã thành lập và ra mắt mô hình “Tổ hợp tác trồng dâu nuôi tằm”  với 8 thành viên.

Toàn xã Lưu Sơn hiện có khoảng 60 hộ thường xuyên trồng dâu, nuôi tằm

Tham gia tổ hợp tác, hội viên đã được hỗ trợ giống và duy trì hoạt động dưới sự quản lý của ban điều hành theo nguyên tắc tự nguyện, hợp tác, bình đẳng và cùng có lợi phục vụ tích cực cho sự phát triển kinh tế hộ gia đình tại địa phương. Định kỳ 3 tháng, tổ sinh hoạt một lần, với nội dung theo chuyên đề, qua đó nhằm tuyên truyền, phổ biến, cung cấp, phản ánh những chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước về phát triển kinh tế, nhất là nghề trồng dâu nuôi tằm; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm, tiếp cận các nguồn vốn; được tham gia các lớp tập huấn nâng cao kiến thức trồng dâu nuôi tằm và tham quan, học tập các mô hình hiệu quả. Duy trì phát triển và mở rộng quy mô trồng dâu nuôi tằm cho các thành viên trong tổ, đồng thời nhân rộng trên địa bàn.

Hội phụ nữ xã Lưu Sơn quan tâm hỗ trợ các hội viên phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Ảnh Huy Khôi

Tính từ đầu năm 2022, hội viên Phụ nữ Lưu Sơn đã nuôi được 13 lứa tằm thương phẩm. Chu kỳ sinh trưởng của con tằm chỉ trong vòng 20 ngày là thu hoạch 1 lứa. Nếu nuôi gối vòng thì mỗi tháng người dân có thể nuôi 2 lứa. Với giá thị trường 80.000đ/1kg, mỗi vòng trứng có thể đem lại thu nhập cho người nuôi tằm từ 2 triệu đến 2,4 triệu đồng, tính ra mỗi tháng đạt trên 4 triệu đồng.

Huy Khôi

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt