Công an Đô Lương: Cấp đăng kí, biển sô phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại huyện và xã, thị trấn.

Thực hiện thông tư 15/2022 của Bộ Công an về nội dung sửa đổi Thông tư 58/2020 quy định về quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Cùng với các địa phương, bắt đầu từ ngày 21/5/2022, Công an huyện Đô Lương tổ chức cấp đăng ký, cấp biển số ô tô tại Công an huyện và cấp đăng ký, cấp biển số mô tô, xe máy, xe máy điện tại Công an xã.

Người dân đến làm thủ tục cấp biển số xe ô tô tại Trung tâm một cửa Công an huyện.

Tại Đô Lương, việc cấp đăng kí, biển sô xe ô tô sẽ được thực hiện tại Bộ phận một cửa Công an huyện, cấp đăng kí, biển số mô tô, xe máy, xe máy điện được thực hiện tại 2 xã Đại Sơn và Trù Sơn. Đây là 2 xã có đủ điều kiện trong 3 năm liền kề gần nhất, mỗi năm, địa phương đã có số lượng đăng ký mới từ 250 môtô, xe máy, xe máy điện trở lên.

Anh Phan Sỹ Châu xã Tràng Sơn người đầu tiên được cấp biển số xe ô tô tại Công an huyện.

Như vậy, 31 xã, thị trấn còn lại việc cấp đăng kí, biển số mô tô, xe may, xe máy điện vẫn được thực hiện tại Công an huyện như trước đây. Ngay trong ngày đầu thực hiện, tại Công an huyện đã có những người đầu tiên đến làm thủ tục đăng kí, bấm số, lấy biển, toàn bộ quy trình đều được thực hiện công khai, dễ dàng, thuận tiện. Nếu như trước đây phải đi xuống Vinh mất cả ngày trời thì nay chỉ mất từ 10 đến 15 phút..

Biển xe ô tô mới được cấp. Ảnh: Sỹ Bắc

Để làm tốt quy định mới về cấp đăng kí, biển số ô tô, mô tô, xe máy trên địa bàn. Trước đó, Công an huyện Đô Lương đã tiến hành thường xuyên công tác tuyên truyền. Niêm yết công khai các quy định tại Bộ phận một cửa Công an huyện và các xã, thị trấn để người dân biết và thực hiện. Việc cấp đăng kí, biển số ô tô, mô tô, xe máy, xe máy điện được thực hiện tại Bộ phận một cửa công an huyện và các xã, thị trấn trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, trừ ngày lễ tết theo quy định của nhà nước

Sỹ Bắc

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt