Dòng họ Nguyễn Cảnh xã Lạc Sơn- Đô Lương tổ chức lễ tiễn đưa liệt sỹ Nguyễn Cảnh Thận và các linh hương dòng họ Nguyễn Cảnh về nghĩa trang xã Lạc Sơn.

Dòng họ Nguyễn Cảnh xã Lạc Sơn vừa tổ chức lễ tiễn đưa liệt sỹ Nguyễn Cảnh Thận và các linh hương dòng họ Nguyễn Cảnh về nghĩa trang xã Lạc Sơn.

Người thân dòng họ Nguyễn Cảnh di chuyển hài cốt của liệt sỹ Nguyễn Cảnh Thận.

Liệt sỹ Nguyễn Cảnh Thận là Trung đội trưởng pháo binh Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã chiến đấu và hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tại mặt trận Nho Quan- Ninh Bình vào năm 1953. Mộ liệt sỹ Nguyễn Cảnh Thận được an táng tại gốc cây Tròi đồn Cà Phê Mắc Tanh cùng trên 10 liệt sỹ khác. Sau đó được di dời về nghĩa trang của địa phương.

Lễ tiễn đưa trong không khí trang nghiêm.

Liệt sỹ Nguyễn Cảnh Thận là con trai của tiền bối cách mạng, liệt sỹ 1930- 1931 Nguyễn Cảnh Côn- Nguyên Bí thư Phủ ủy Anh Sơn đầu tiên. Ông bị thực dân Pháp bắt trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, bị tra tấn và hy sinh tại nhà tù Vinh năm 1931.

Mẹ của liệt sỹ Nguyễn Cảnh Thận là Mẹ Việt Nam Anh Hùng Trần Thị Tụy.

Phần mộ của liệt sỹ Nguyễn Cảnh Thận được an táng tại nghĩa trang dốc Sư đoàn 324. Ảnh: Ngọc Phương

Lễ tiễn đưa liệt sỹ Nguyễn Cảnh Thận và các linh hương trong dòng họ Nguyễn Cảnh đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

Ngọc Phương

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt