Đô Lương tập trung gieo cấy vụ Đông Xuân

Để đảm bảo lịch thời vụ của huyện đã đề ra, những ngày này, bà con nông dân trên địa bàn huyện Đô Lương đang đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa vụ xuân 2022.

Theo kế hoạch đề ra, huyện Đô Lương sẽ gieo trồng gần 10.000 ha các loại cây trồng, trong đó lúa 8.600 ha, ngô 1.000 ha,lạc 560ha, rau màu các loại gần 1000 ha. Với các giống chủ lực gồm giống lúa thuần: TBR 225, VNR20,Thiên ưu8,VTNA6 và một số giống lúa lai.Thời gian gieo mạ từ 1/1/2022; cấy từ 20/1 đến 10/2/2022.

Bà con nông dân gieo lúa vụ Xuân.

Hiện nay, bà con nông dân đang tích cực cày bừa,  bón  phân chuồng, gieo mạ cấy lúa theo khung lịch thời vụ. Một số đơn vị đã bắc  mạ phủ nilon, đến nay mạ đã sinh trưởng tốt,  đảm bảo kịp cấy kịp thời vụ.

Để đảm bảo kịp thời vụ, UBND  huyện đã  chỉ đạo các ngành, thường xuyên theo dõi thời tiết, kiểm tra tình hình sâu bệnh trên mạ và chỉ đạo các xã hoàn thành gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2022 đúng lịch thời vụ.

Thúy Hằng

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt