UBMTTQ huyện Đô Lương tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2021

Sáng ngày 13/10, UBMTTQ huyện Đô Lương phối hợp với Trung tâm chính trị huyện tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2021. Đồng chí Vương Thị Quý – Chủ tịch MTTQ huyện khai mạc lớp tập huấn.

221 học viên tham gia lớp tập huấn. Ảnh Sỹ Bắc.

Tham gia lớp tập huấn có 221 học viên là ban thường trực MTTQ 33 xã, thị trấn và trưởng ban công tác mặt trận các khối, xóm trong toàn huyện, các học viên được chia thành 2 lớp, mỗ lớp 1 ngày và học tập trong ngày 13 và 14/10/2021. Lớp tập huấn sẽ tổ chức triển khai hướng dẫn các nội dung trong 5 chương trình phối hợp và thống nhất hành động của MTTQ trên các lĩnh vực tổ chức, tuyên giáo, phong trào, dân chủ pháp luật, tôn giáo và đối ngoại. Đây là những nội dung cơ bản về hoạt động công tác mặt trận để tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng và nhà nước.

Đồng chí Vương Thị Quý – Chủ tịch MTTQ huyện khai mạc lớp tập huấn

Nét mới trong đợt tập huấn năm nay là bằng hình thức cầm tay chỉ việc, thường trực MTTQ huyện sẽ đổi mới phương pháp tập huấn nghiệp vụ, ngoài hướng dẫn các nội dung sẽ đưa ra một số vấn đề sát với thực tế hoạt động ở cơ sở để các học viên trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, để từ đó áp dụng vào thực tiễn công việc tại cơ sở

Sỹ Bắc

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt