Cộng đoàn An tôn Pađôva thuộc giáo phận Vinh hỗ trợ 100 két nước khoáng.

Để góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn huyện, Cộng đoàn An tôn Pađôva thuộc giáo phận Vinh hỗ trợ 100 két nước khoáng.

Sáng ngày 30/8, UBMTTQ huyện Đô Lương tổ chức tiếp nhận sự hỗ trợ  phòng chống dịch covid-19 của Cộng đoàn An tôn Pađôva thuộc giáo phận Vinh. Tham gia có đồng  chí  Vương Thị Quý , Chủ tịch UBMTTQ huyện, GiuSe Trịnh Xuân Tài, Đại diện Cộng đoàn An tôn Pađôva thuộc giáo phận Vinh, Ông Phùng Trọng Sáng, Trưởng Ban đoàn kết công giáo huyện .

Cộng đoàn An tôn Pađôva trao tặng 80 két nước khoáng hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vị phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện.

Đợt này, Cộng đoàn An tôn Pađôva trao tặng cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid huyện Đô Lương 80 két nước khoáng nhãn hiệu Linh Sơn để góp phần hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống Covid trên địa bàn huyện.

Việc ủng hộ  của Giáo phận Vinh nhằm chia sẻ khó khăn, đồng thời thể hiện tinh thần tình nguyện chung tay vì cộng đồng để phòng chống dịch Covid – 19 .

Hoàng Phi.

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt