Danh sách các đơn vị ủng hộ quỹ phòng chống Covid – 19 huyện Đô Lương ngày 21/6/2021.

Danh sách các đơn vị ủng hộ quỹ phòng chống Covid – 19 huyện Đô Lương ngày 21/6/2021.
Nhân dân và cán bộ xã Bồi Sơn18.845000 
Nhân dân và cán bộ xã Quang Sơn15.000.000 
Nhân dân và cán bộ xã Lưu Sơn21.789.000 
Nhân dân và cán bộ xã Tràng Sơn1.460.000 
Nhân dân và cán bộ xã Hòa Sơn1.512.000 
Trường Mầm non Xuân Sơn3.935.000 
 62.541.000 

Sau hơn 14 ngày phát động ủng hộ quỹ phòng, chống Covid – 19, các cơ quan , đơn vị, trường học, các xã, Thị trấn và cá nhân của huyện Đô Lương đã ủng hộ 1.782.500.000đ.( một tỷ bảy trăm tám mươi hai triệu năm trăm ngàn đồng)

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt