Cục văn thư và lưu trữ Nhà nước – Bộ nội vụ tặng Đền Quả Sơn Mộc Bản Triều Nguyễn.

Vừa qua, Cục văn thư và lưu trữ Nhà nước – Bộ nội vụ tặng Đền Quả Sơn Mộc Bản Triều Nguyễn. Đây là Mộc Bản quý được công nhận là di sản tư liệu thế giới.

a33

Mộc Bản Triều Nguyễn đang được trưng bày tại chính điện Đền Quả Sơn.

a66666

Đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện xem Mộc Bản quý tại Đền Quả Sơn.

2 Mộc Bản liên quan đến Đền Quả Sơn, nội dung của Mộc Bản Triều Nguyễn nêu rõ công lao và những đóng góp to lớn của Uy Minh Hầu Nhật Quang tại Nghệ An, Đông Chinh Vương và Dực Thánh Vương.

a777

Mộc Bản Triều Nguyễn nói về công lao của Uy Minh Vương Lý Nhật Quang.

a66

Nội dung của Mộc Bản Triều Nguyễn.

Các Mộc Bản quý được lưu  giữ tại cục văn thư lưu trữ Nhà nước – Bộ nội vụ.

arrttt

Mộc Bản Triều Nguyễn góp phần tạo không gian chính điện Đền Quả Sơn thêm linh thiêng. Ảnh: Hữu Hoàn.

Hiện nay, các Mộc Bản đã được trưng bày tại Chính điện đền Quả Sơn để phục vụ nhân dân và du khách tìm hiểu. những Mộc Bản quý này góp phần nâng cao giá trị lịch sử và đóng góp to lớn của Uy Minh Vương Lý Nhật Quang đối với xứ Nghệ.

Hữu Hoàn

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt