Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 25 tháng 11 năm 2020

                              Chương trình hôm nay gồm những nội dung sau:

  • Đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị thường kỳ tháng 11.
  • Hội từ thiện chùa Phúc Mỹ trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
  • Đô Lương làm tốt công tác sơ khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021.
  • Nông dân Đô Lương khắc phục thiệt hại, ổn định sản xuất sau mưa lũ.

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt