Tình người trong khu cách ly

Trong thời điểm cả nước đang cùng chống dịch Covid 19, dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh cũng như đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng, Đô Lương đã thành lập điểm cách ly tập trung và hàng loạt điểm cách ly tập trung y tế được thành lập. Cũng từ chính từ khu cách ly ấy đã thể hiện được tinh thần đoàn kết, chia sẻ của tất cả mọi người với nhau.

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt